За първите четири месеца на 2021 г. бюджетът е на излишък от 115,4 млн. лв., като само за април очакваният излишък е около 735 млн. лева. Докато се правеха експерименти с парламента и "изтъргване", усилията на правителството и на приходните агенции доведоха до събираемост от НАП, която е с над 915 млн. лева повече спрямо миналата година, при това в условията на тежка пандемия. Това е заявил министър-председателят в оставка Бойко Борисов по време на днешното работно съвещание с министри от кабинета, на което бяха отчетени предварителните данни за изпълнението на бюджета на държавата към края на април, съобщава пресслужбата на Министерския съвет.

Премиерът е изтъкнал, че добрите показатели са резултат и на разумните мерки на правителството в кризата, с които е била подкрепена икономиката и се е дала възможност на бизнеса да работи максимално дори в пандемията. Същевременно Борисов е посочил, че държавата е осигурила подкрепа за българските пенсионери и за борещите се на първа линия с COVID-19. "Затова не актуализираме бюджета. Ние даваме от парите на данъкоплатците толкова, колкото изкарваме", е казал още министър-председателят.

Премиерът Борисов е акцентирал, че приходите, помощите и даренията по консолидираната фискална програма към април 2021 г. се очаква да бъдат в размер на 16, 660 млрд.лв., като спрямо първите четири месеца на 2020 г. се отбелязва ръст от близо два милиарда лева. Ръстът спрямо предходната година се дължи на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 2,3 млрд. лв., докато постъпленията от помощи намаляват с 0,3 млрд. лева. Борисов отбеляза още, че към края на април събраните от НАП средства са в размер на почти 9 млрд.лв., което е с над 915 млн. лв. повече спрямо миналата година. С близо 67 млн. лв. повече от планираните средства са събрали и Агенция "Митници", като събраните приходи към април надхвърлят 3 млрд.лв. Приходите от ДДС при внос са 1,304 млрд. лв. Към края на април се очаква от Митниците преизпълнение на плана за периода със 130,5 млн. лв.

Ръст спрямо първите четири месеца на 2020 г. се отчита и при приходите от мита, които са в размер на 78,6 млн. лв., с 9,2 млн. лв. над събраните през същия период на миналата година и с 2.2 млн. лв. над планираните. Добра е събираемостта и при приходите от акцизи - към края на април те са в размер на 1,654 млрд. лв., което представлява 96,1 на сто изпълнение на планираните за периода.

По отношение на борбата с контрабандата премиерът Борисов обърнал внимание, че през първото тримесечие на настоящата година са задържани близо 16 милиона къса нелегални цигари, което е почти колкото задържаното количество през цялата 2020 г. и 4.5 пъти повече от задържаното през първото тримесечие на предходната година. Според министър-председателя, причина за този ръст може да бъде търсена в очакваната нестабилност в държавата, което настоящото правителство не е допуснало.

Министърът на финансите Кирил Ананиев изтъкнал добрата работа на приходните администрации и доброто им партньорство с гражданите и бизнеса, което дава положително отражение и на приходите в бюджета. Министър Ананиев припомнил, че пандемията продължава и служебното правителство би следвало също да направи мерки в подкрепа на гражданите и бизнеса. Министър Ананиев е изтъкнал още, че до този момент са изтеглени само 800 млн.лв. от общо 4,5 млрд.лв., колкото е максималният размер на дълга, който може да тегли българското правителство.

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков акцентирал върху постъпилите предвидени приходи от концесията на летище "София" в размер на 660 млн.лв. с ДДС. "660 млн. постъпиха, което даде началото на изпълнението на концесионния договор. Това даде възможност неоперативни финансови активи от публични вземания, които до този момент бяха по сметките на държавното дружество - оператор, в размер на близо 80 млн. да се добавят до тази стойност. Тоест имаме сума, която ефективно постъпи в държавния бюджет в размер на близо 750 млн. лв.", отбеляза Желязков. Министърът напомнил, че до този момент всички постъпления от концесиите влизат в Сребърния фонд. Изключение направи концесията на летище "София", които пари са в държавния бюджет за подпомагане на социалните и на икономическите мерки, които са предприети своевременно. Министър Желязков напомнил също така, че през 2019 година са били погасени задълженията на БДЖ.