От множество проучвания знаем, че България е една от най-уязвимите държави в Европа от разяждащи капиталови потоци. Окуражен съм, че българското правителство създаде работна група за проверка на инвестициите и напредва с изготвянето на законодателство в съответствие с регламента на ЕС. Това заяви посланикът на САЩ Кенет Мертен на кръгла маса "Корозивен капитал и инвестиционен скрининг". Домакини на форума са Центърът за изследване на демокрацията и Центърът за международно частно предприемачество (CIPE), Вашингтон. На събитието се обсъждат мерки за повишаване на икономическата сигурност на страната, включително и създаване на ефективен механизъм за проверка на инвестициите.

Видяхме примери, включително от някои от съседите на България, когато преките чуждестранни инвестиции допринесоха за неустойчиво дългово бреме или предоставиха на чужди сили власт за вземане на решения в чувствителни национални сектори, в други случаи чуждестранните инвестиции въведоха несигурна комуникационна технология, която доведе до дългосрочни рискове за киберсигурността, каза посланикът на САЩ.

Стабилна програма за проверка на инвестициите ще помогне за защитата на националната сигурност на България и ще подобри бизнес климата

По думите на дипломата един добре изработен механизъм за скрининг на чуждестранни инвестиции може да постигне двойната цел - поддържане на отворен инвестиционен климат и защита на националната сигурност. Създаването на стабилна програма за проверка на инвестициите не само ще помогне за защитата на националната сигурност на България, но също така ще подобри бизнес климата тук, тъй като инвеститорите търсят пазари със силна защита на върховенството на закона, предвидимо прилагане на законите, признаване на нормативните разпоредби и равни условия за всички участници, посочи дипломатът. Според него един прозрачен и предсказуем подход за проверка на чуждестранните инвестиции за рискове за националната сигурност ще насърчи повече конструктивни чуждестранни капитали, от които България се нуждае, като същевременно ще предотврати вливането на разяждащи капитали от чужди или злонамерени чуждестранни участници.

Създаването на механизъм за скрининг е сложен и ресурсоемък процес

Кенет Мертен посочи, че създаването на механизъм за скрининг е сложен и ресурсоемък процес и разказа за механизма за проверка на инвестициите в САЩ, с който са ангажирани 9 агенции под председателството на Министерството на финансите. Те преглеждат определени чуждестранни инвестиции, за да се определи дали представляват риск за националната сигурност на САЩ. Дипломатът посочи, че България може да се възползва от опита на неговата страна, докато изработва свой собствен механизъм. Той напомни, че през последните 8 години 18 членки на ЕС приеха ново законодателство за проверка на инвестициите или значително засилиха съществуващото си, включително държави като Румъния, Чехия и Словакия.

Разбирам, че българското правителство вече работи с други страни в региона, за да проучи най-добрите практики от различни механизми за скрининг на своите съседи. Насърчавам ви да надграждате върху този основен опит в рамките на ЕС, но мисля, че ще се окажем много ценни за вас, посочи дипломатът.

Мерките за проверка на инвестициите трябва да бъдат прозрачни, предвидими, отчетни и пропорционални

Посланикът предупреди обаче, че механизмите за проверка на инвестициите, ако се използват безотговорно или непредвидимо, имат потенциала да увеличат протекционизма, да навредят на съществуващите чуждестранни инвеститори и на инвестиционния климат. Мерките за проверка на инвестициите трябва да бъдат прозрачни, предвидими, отчетни и пропорционални, както ОИСР е посочила в своите инвестиционни насоки, подчерта дипломатът. Научихме от други примери, че проверката на инвестициите е най-ефективна, когато това е цялостно усилие на правителството, за да се направи това правилно, почти всяко министерство в правителството трябва да има глас в процеса. Освен това знаем, че участието на заинтересованите страни в изработването на механизма за скрининг води до по-добри резултати, изтъкна Кенет Мертен.

Той каза, че би насърчил българското правителство да се срещне на ранен етап от процеса на изготвяне на проекта с бизнес общността и с гражданското общество, за да гарантира широко приемане на всяко законодателство за проверка на инвестициите. Посланикът препоръча да се помисли и за други стъпки, които българското правителство може да предприеме, по-специално защитата на критичните инфраструктурни системи, включително на енергийна мрежа, отбранителните системи и инфраструктурата за информационни технологии, което, по думите му, е от ключово значение. Отслабването или проникването в критичните инфраструктурни системи може да има сериозни последици за икономиката и националната сигурност, така че ви насърчаваме да използвате съществуващи инструменти като Закона за обществените поръчки, за да смекчите рисковете за сигурността, свързани с чужда намеса в тези сектори, заяви дипломатът.

България има огромен потенциал за увеличаване на преките чуждестранни инвестиции

За краткото време, откакто съм в България, чух от много членове на бизнес общността за големия икономически потенциал на България и мисля, че това е абсолютно вярно, каза дипломатът. Той посочи, че България е богата не само на история, география и култура, но също така има образовано, трудолюбиво и гостоприемно население. Дори през краткото ми време тук видях огромен потенциал за увеличаване на преките чуждестранни инвестиции, особено в сектори с висока стойност, така че се надявам, че ще мога да помогна за разширяване на търговските и инвестиционни връзки между САЩ и България, каза посланикът на САЩ.

Той изтъкна, че един от основните приоритети на посолството е увеличаването на двустранната търговия и създаването на повече добри работни места както в България, така и в Съединените щати. Както подчертаваме в годишната декларация на американския департамент за инвестиционен климат, България се възприема от инвеститорите като привлекателна инвестиционна дестинация с държавни стимули за нови инвестиции и много атрактивни данъчни ставки, ние знаем, че преките чуждестранни инвестиции носят значителни ползи за България, включително обмен на икономически растеж, знания и създаване на работни места, каза Кенет Мертен.

"Ние силно подкрепяме усилията за увеличаване на преките инвестиции тук. Въпреки многобройните ползи, ние също трябва да сме наясно с факта, че чуждестранните инвестиции не винаги са доброкачествени", заяви дипломатът.