По-голяма финансова самостоятелност на кметствата и участие на кметовете в класирането на кандидати при обществени поръчки - това предвиждат промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация, гласувани днес от правителството.

Проектът задължава общинските съвети при приемането на общинския бюджет да одобряват разходи за кметствата в рамките на общия бюджет на общината, съобщават от пресцентъра на Министерския съвет. 

Изрично се задължава кметът на общината да осигурява своевременно през годината средствата за кметствата.

Кметовете на кметства или оправомощени от тях лица ще участват в комисиите за подбор на кандидатите при обществени поръчки, в комисиите за въвеждане в експлоатация на строежите, както и при съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Според авторите на проекта предлаганите промени ще гарантират по-голяма финансова самостоятелност на кметствата, ще се засили личната отговорност на кметовете при изразходването на бюджета.

Освен това ще се даде възможност кметовете чрез свои представители да участват в цялостния процес по подготовката на офертите, строително-ремонтните работи и приемателните комисии за обекти на територията на кметството.

Контролът при финансови инспекции ще се осъществява от Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ).