Екологична, социална и икономическа устойчивост - въпросът вече не е защо, а как да я постигнем. С тези думи доц. Марина Стефанова, Директор на програма "Отговорно и устойчиво управление" в СУ, започна работата на панела ESG - Инвестиции в устойчиво бъдеще от втория ден от Green Week 2023. 

В продължение на три дни, с участието на над 130 панелисти от 10 държави, за трета поредна година Dir.bg и 3E-news организират най-мащабния регионален форум за Зелената трансформация, иновациите и индустриите на утрешния ден - Green Week 2023. Еврокомисари, министри, водещи експерти, бизнес лидери, евродепутати, представители на неправителствени организации обсъждат предизвикателствата и възможностите, пред които климатичните политики и Зеления преход изправят икономиките и обществата ни.  

Сред акцентите във втория ден на зелената седмица беше дискусията за инвестициите в околната среда, социалните отношения и отговорното управлението (ESG) или както това се обяснява като създаване и прилагане на стандарти за поведение на компанията, такова че да издържи на проверката на потенциални инвестиции.

Доц. Марина Стефанова, Директор на програма „Отговорно и устойчиво управление“ в СУ, модератор на панела

Снимка: Иван Коловос

Екологичните стандарти - това са корпоративни политики, насочени към изменението на климата, например. В социалните се съдържа управлението на взаимоотношенията със служители, доставчици, клиенти и общностите, в които компанията оперира. Моделът на отговорно управление включва мениджмънта на компанията, заплащането на изпълнителния директор, одитите, вътрешния контрол и правата на акционерите.

От изказванията стана категорично ясно, че фирмите, които не са настроили бизнеса си според горепосочените изисквания съвсем скоро ще останат извън зрителното полето на инвеститорите и извън веригите на доставки.     

Как изглежда ситуацията на европейско ниво

Как европейският бюджет подкрепа климатичния преход - за това говори Илияна Цанова, заместник генерален директор на Генерална дирекция "Бюджет" към ЕК, която се включи от Брюксел.

По различните инструменти от бюджета на ЕС в подкрепа на климатичния преход в България могат да бъдат привлечени и инвестирани в икономиката близо 30 млрд. евро или 45 на сто от БВП. Това означава, че възможности за финансиране има, въпросът е те да се използват навременно и разумно.

Илияна Цанова, заместник генерален директор на Генерална дирекция „Бюджет“ към ЕК

Снимка: Иван Коловос

Цанова се спря на възможностите за подкрепа от европейския бюджет за климатичния преход, сред които е и Механизмът за възстановяване и устойчивост чрез националните Плановете за възстановяване и устойчивост. Ако тези планове се изпълнят изцяло и навреме - до края 2026 г., то проектите, които са стойност близо 190 млрд. евро, ще бъдат зелени инвестиции, каза Цанова. Тя допълни, че тези инвестиции ще се финансират с емитирането на европейски зелени облигации. Към момента 25 плана се изпълняват, емитирани са близо 44 млрд. евро само за зелени инвестиции. Досега 56 процента от тези проекти са насочени към финансиране на чист транспорт и инфраструктура, а 33 на сто са за енергийна ефективност, каза Цанова. Тя обърна внимание и на другите два инструмента - структурните и кохезионни фондове, както и на Механизма за справедлив преход. Цанова не пропусна да отбележи и ролята на зелените облигации, като важна стъпка към създаване на по-дълбок и ликвиден пазар за устойчиво финансиране в ЕС.

Ключовата роля на финансиращите

Банките играят двояка роля - финансираща и консултационна, вървим по пътя да описваме всички аргументи "защо" кредитополучателите трябва да познават и да измерят въглеродния отпечатък на бизнеса си и да го направят по-ефективен, каза Десислава Симеонова, лидер на програмата за Устойчиво финансиране на KBC Груп  и изпълнителен директор МСП Банкиране на ОББ. Така банката посява семето по темата ESG сред повече хора.

г-жа Десислава Симеонова, лидер на програмата за Устойчиво финансиране на KBC Груп и изпълнителен директор МСП Банкиране на ОББ

Снимка: Иван Коловос

Симеонова също изрази очакване да се включи и публичният сектор. Според нея малките и средни предприятия не са наясно с този модел, но ще осъзнаят колко скоро ще им бъдат поискани определени данни, отбеляза Симеонова. И тук е нашата роля - насочваме компаниите към специалисти, които да изработят цялостна концепция за подобряване на въглеродния отпечатък, включително в земеделието.

В бизнеса стандартът ESG може приемем и като "усмирителна риза", убеден е предприемачът и инвеститор Елвин Гури, изпълнителен директор на INVENIO Partners. Не може обаче да наложим шаблон за това - различни са бизнесите, различни са държавите. Но едно нещо е категорично, да променяме сивата икономика - неплащането на данъци, на осигуровки, това вече е прилагане на принципа ESG.

Елвин Гури, изпълнителен директор на INVENIO Partners, предприемач и инвеститор

Снимка: Иван Коловос

Значението за бизнеса

Стандартът ESG вече измерва и конкурентоспособността на бизнеса. Онези компании приели този стандарт имат 67% по-голяма възвръщаемост 94% от потребителите са по-скоро склонни да подкрепят компании, които акцентират в дейността си на влиянието на бизнеса им върху природата и обществото. Това каза Саша Безуханова от move.bg. Тя акцентира на необходимостта от иницииран разговор от страна на държавата за възприемането на този стандарт - като целта е постигане на конкурентност за бизнеса и по-качествен живот за всички. Правителството да се ангажира с това, препоръча Безуханова.

Саша Безуханова, основател на MOVE.BG

Снимка: Иван Коловос

В дискусията се включиха и представители на бизнеса. Светослав Любомиров, главен изпълнителен директор на ГБС Холдинг. сподели за примери на отговорно поведение на компанията, която управлява. С международно сътрудничество се работи по проект за рециклиране на строителните отпадъци и повторното им използване на принципа на кръговата икономика. С друг продукт пък се повишава топлоизолацията на сградите - енерджи пяна, изцяло на синтетична основа и отново плод на международно партньорство.

Светослав Любомиров, главен изпълнителен директор на ГБС Холдинг

Снимка: Иван Коловос

Залагаме на образованието на служителите - да ги убедим в ESG, каза Галя Георгиева, директор "Устойчиво развитие" на Еврохолд. Започваме от най-ниското ниво и вървим нагоре, за да се включат всички, да ги приобщим - как да работят, как да го правят. Имаме разработени ESG модели - с тях отчитаме въздействието, но тъй като бизнес средата се мени, моделът също търпи промени.

Галя Георгиева, директор "Устойчиво развитие" на Еврохолд

Снимка: Иван Коловос

Петя Манастирска, мениджър Устойчиво развитие и качество, ДЕВИН ЕАД, се похвали, че компанията е първата въглеродно неутрална. От 2021 г. прави оценки на въглеродния си отпечатък. Всички инвестиционни проекти оценяваме по този показател - въглероден отпечатък.

Отговорността ни е и в това, че оперираме с природен ресурс и инвестираме в отговорното му използване. Оценяваме и какъв е отпечатъкът ни в биоразнообразието и така избираме следващите си проекти. Манастирска изтъкна проекта за проследяване на влажните зони в Западните Родопи.

Петя Манастирска, Мениджър Устойчиво развитие и качество, ДЕВИН ЕАД

Снимка: Иван Коловос

Ето мнението на консултантите

Коби Фридман, изпълнителен директор Findings.co, каза, че всяка фирма вече трябва да е наясно за рамката, в която трябва да се вмести при своята работа. ESG е принципът, който трябва да се спазва в цял свят - това са задължителните изисквания за доставчици и клиенти.

Ако сте доставчик от замърсяваща среда, няма да може да участвате. Онези, които не могат да спазват изискванията, отпадат, категоричен е Фридман.

Коби Фридман, изпълнителен директор Findings.co

Снимка: Иван Коловос

Каролина Де Авила, консултант по ESG, потвърди горното твърдение. Тя наблегна на това, че дългосрочното оцеляване на фирмата зависи от спазването на модела, няма връщане назад. Моделът дава и конкурентно предимство на компаниите. Фирмите, които не са съгласували своята дейност, няма да са интересни за инвеститорите. Фирмите са поставени под голям натиск да спазват стандарта, иначе нямат шанс, заключи Де Авила.

Каролина Де Авила, консултант по ESG

Снимка: Иван Коловос

Модераторът на панела доц. Стефанова добави, че ЕС се превръща в един от основните играчи в налагането на стандарта във веригите за доставки. Да го направим не само като норматив, а и като начин на поведение - всички трябва да участват - публичният сектор, местната и централна администрация, изтъкна Стефанова. "Всичко тръгва от хората."

Снимка: Иван Коловос


Събитието е организирано от Dir.bg и 3Е-news в партньорство с Електрохолд, Евроинс, Еврохолд, ПроКредит Банк, Visa, Главболгарстрой Холдинг, Enery, Геотехмин, GCR, ОББ, Артекс Инженеринг АД, Телелинк Бизнес Сървисис, ТоталЕнерджис EП България, Compass Cargo Airlines, Девня Цимент АД с проект ANRAV, УниКредит Булбанк, МЕТ Енерджи Трейдинг България, Дънди Прешъс Металс, Фонд ФЛАГ, European Investment Bank, Platform Brown to Green, ТЕЦ "Бобов дол", Енергео, Българска банка за развитие, Електроенергиен системен оператор, Булгартрансгаз, Керхер, ENplus®, Булатом - Сдружение, Солвей Соди АД, Институт "Големи данни в полза на интелигентното общество" (GATE), DEVIN, Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори" (БФИЕК), Kaufland, БМФ Порт Бургас АД, Smart Energy Trade, ПИМК ООД, Чериът Моторс АД, Tumba Solutions.

Green Week 2023 се осъществява с медийната подкрепа на БНТ, БТА, БНР, bTV Media Group, Дарик Радио, Еconomic.bg, ESGnews.bg, Euronews.