Туроператори и туристически агенти от днес вече могат да кандидатстват за безвъзмездната помощ от 10 млн. лв. по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020".

Туроператорите обаче настояват в проекта на държавен бюджет за 2021 г. да бъде заложена сумата от 155 млн. лева.

Средствата, които се предоставят по ОПИК, следва да бъдат използвани за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/туристическа агентска услуга. Това съобщиха от Министерството на туризма.

Подаването на проектното предложение се извършва изцяло по електронен път. Това става чрез попълване на опростен уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

Кандидатите е необходимо да имат валиден електронен подпис, издаден от квалифициран доставчик.

Подаването на заявлението става чрез модула "Е-кандидатстване" на следния интернет адрес.

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 20 октомври 2020 г.

Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща на адрес: opicmt@tourism.government.bg.

Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват в ИСУН 2020 и на интернет страницата на Министерството на туризма.

Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Проектните предложения ще бъдат оценявани чрез ИСУН 2020 не по-рано от 5 календарни дни след оповестяване на условията за кандидатстване.

Всеки от кандидатите трябва да заяви в проектното предложение стойност до 10% от общия си оборот за 2019 г., но не повече от прага на de minimis от 200 000 евро, или 391 166 лв.

Целта на процедурата е да се осигури оперативен капитал за справяне с последиците от COVID- 19 кризата за български микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.

Пълният пакет документи по процедурата (Условия за кандидатстване и изпълнение и приложения към тях) е публикуван в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg, на интернет адреса на Министерството на туризма.

В същото време туроператорите настояват в проекта на държавния бюджет за следващата година да бъде заложена сумата от 155 млн. лева, колкото са разплатените от бранша суми към доставчици на самолетни билети и за настаняване при неосъществените пътувания заради коронавируса.

Това каза на пресконференция в БТА Павлина Илиева, председател на Обединение "Бъдеще за туризма".

Част от тези пари се предлага да са за целево кредитиране, друга - под формата на грантова програма.

Водят се разговори с Българската банка за развитие за разкриване на нов кредитен продукт с три години гратисен период, до 3 на сто лихва и срок на връщане от пет до седем години.

Предстои среща с представители на финансовото министерство, след като такава вече се е състояла с принципала на банката.

Кредитната линия е необходима, за да може от март туроператорите да започнат безпроблемно да възстановяват парите на клиентите си. Срокът за връщането на парите за неосъществените пътувания беше удължен от 14 дни на 12 месеца и от март трябва да започне възстановяването на сумите.

По данни на туроператорските организации около 320 000 туристи са депозирали частично или напълно туристически пакет за организирано пътуване.