Обмисляме допълнителна схема към най-засегнатите предприятия - в рамките на един месец работодателите да бъдат подкрепени с 40 процента от минималната работна заплата (244 лева при 610 лева минимална заплата от 1 януари т.г. - б.р.) за всеки един служител и дължимите осигуровки. Това каза за БТА зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова. Тя отбеляза, че тепърва тази схема предстои да бъде съгласувана с Европейската комисия.

На 16 април Тристранният съвет за социално сътрудничество се очаква да разгледа нов пакет мерки - предложени от всички партньори - за подкрепа на икономиката.

Русинова смята, че в първите месеци на извънредното положение най-полезно за хората и фирмите ще бъде да има мобилизиран ресурс за субсидирана заетост. "За да можем бързо да преодолеем растящата безработица и пазарът на труда да се върне в рамките на относителна икономическа стабилност", посочи заместник-министърът. Според Русинова би било илюзия да се смята, че след тази криза ще може много бързо да се възстановят предишните нива на заетост.

Но с подкрепата на фирмите със схемата 60/40, с мерките по ОПРЧР, както и с програмата на Министерството на икономиката за подкрепа на малките и микро предприятия, с безлихвените кредити, фирмите ще могат поетапно да възстановят икономическата си дейност, изрази увереност Зорница Русинова.

Откъде ще дойдат парите, за да не се освобождават работници

След правен анализ на всички оперативни програми очакваме около 30 милиона лева от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" и около 105 милиона лева от Оперативната програма "Добро управление" да бъдат насочени към ОПРЧР, за да има допълнителен ресурс, който изцяло да бъде посветен на мерки за борба с пандемията от коронавирус, каза още заместник-министърът.

Средствата ще бъдат насочени първо към схеми за краткосрочно подпомагане на фирмите, за да не освобождават персонал, съобщи заместник-министър Зорница Русинова.

Тя подчерта, че безработицата расте с тревожни темпове - среднодневно се регистрират около 3000 безработни и на този етап новорегистрираните вече са над 70 000 души. Затова, по думите на Русинова, трябва да се мобилизира достатъчно ресурс към фирмите, за да наемат безработните след приключване на извънредното положение.

По една заплата за социалните работници

Работещите в социалната сфера на първа линия ще получат по една минимална работна заплата допълнително към възнагражденията си този месец, каза още Зорница Русинова.

Това са социални работници, служители в Бюрата по труда и в Главната инспекция по труда. Социалните работници, които ще бъдат подпомогнати са около 2700 души, работещите в Бюрата по труда са 2000, а трудовите инспектори са около 350.