Най-голяма концентрация на нередности по изпълнението на проекти по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" - 2014-2020 г., е констатирана в Северозападния регион, който е приоритетен в целия програмен период, защото там се отчиташе най-висока степен на бедност и най-ниско развитие на бизнеса.

24 милиона лева са били дадени в разрез с правилата. Това обяви министърът на икономиката Даниела Везиева, като уточни, че голяма част от средства са възстановени. Тя говори на брифинг за резултатите от направения анализ за ефективността и устойчивостта на процедурите по оперативната програма. Общият брой на регистрираните нередности е 333, от които 94 са в Северозападния регион.

За периода 2014-2020 г. по програмата са сключени 2913 договора по проекти на стойност 2,063 млрд. лева, от които 930 са проектите в Северозападния район на стойност 478 млн. лева.

Не се отчитат косвени ефекти от програмата в Северозападния регион, защото нито се е подобрила жизнената среда, нито намалява миграцията, коментира министърът. Затова управляващият орган на програмата и консултанти ще разработят допълнителни мерки за контрол, които ще са опростени, но ще дават по-добър ефект от контрола.

В отговор на въпрос Везиева уточни, че по констатираните нередности има две образувани допроизводствени следствия през европейската прокуратура, а проверките на управлявания орган и съответните служби продължават.

Най-много са установени нередности, свързани с провеждането на обществените поръчки, с начина на купуване на средства за активи, а девет са били свързани с устойчивостта на инвестицията, което означава, че след изтичане на проекта към момента няма реална дейност на съответното място, обясни Везиева.

Има установени 42 нередности, регистрирани в IT сектора. Везиева посочи като недопустими практики фирми, които са регистрирани, че разработват софтуери в Северозападния регион, а трудовите договори на работещите са на други места. Проекти за разработване и внедряване на иновации в предприятия - закупуване и разработване на софтуери, голяма част от тях вече не са факт в Северозападния район, каза министърът.

В отговор на въпрос министър Везиева посочи, че решението за освобождаване на изпълнителния директор на Държавната консолидационна компания (ДКК) Атанас Гогов е на Общото събрание на ДКК, а тя е подписала протоколното решение на Общото събрание. Причината Гогов да бъде освободен е, че той е направил пътно-транспортно произшествие със служебен автомобил, докато го е управлявал за лични нужди.

В отговор на друг въпрос за ръководството на ВМЗ Везиева каза, че там продължават да текат конкурсните процедури.

По темата за язовирите министърът съобщи, че десет вече са ремонтирани, за 28 се предават документи, а за 138 в момента се работи. ДНСК проверява законността на строежите. Везиева напомни, че процедурата за ремонта на язовирите е дадена на прокуратурата, прави се и проверка на Сметната палата, АДФИ и от дирекция "Вътрешен одит" на министерството.