Все повече и по-големи жилища се строят у нас. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през първите три месеца на годината.

През първото тримесечие на 2021 г. в експлоатация са въведени 925 сгради, а новопостроените жилища в тях с 4 011. На годишна база  сградите са със 133 повече, или с 16.8%, а жилищата в тях нарастват с 208, или с 5.5 на сто.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в София (столица) - 148 сгради с 1 421 жилища, Пловдив - 131 сгради с 433 жилища, и Варна - 118 сгради със 764 жилища в тях.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище също се увеличава - от 94.2 кв. м през първото тримесечие на 2020 г. на 101.6 кв. м през същото тримесечие на 2021 година.

Снимка: НСИ

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Силистра - 212.9 кв. м, и Габрово - 196.2 кв. м, а най-малка - в областите Видин - 60.0 кв. м, и Пазарджик - 76.5 кв. метра.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (39.6%), следват тези с три стаи (37.8%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи - 3.2%, сочат още данните на НСИ.