В средата на октомври достъпът до стария портал за електронни услуги на НАП ще бъде спрян, напомнят от Националната агенция за приходите.

За ползването на новата платформа не се изисква подаване на заявление от потребителите, които са с квалифициран електронен подпис (КЕП) с вписан идентификатор на автора на подписа, в качеството им на граждани или като законни представители (при юридическите лица). Упълномощените лица, които са ползвали стария портал с КЕП, ще продължат да имат същите права и в новия.

Начините за ползване на е-услугите с КЕП са описани изчерпателно в "Правилата за ползване на електронните административни услуги на Националната агенция за приходите (НАП), предоставяни с квалифициран електронен подпис (КЕП)".

Лицата с изтичащ срок на достъп до края на годината са получили уведомителни писма за крайната дата на валидността на достъпа за конкретно лице и услуга.