Международният валутен фонд (МВФ) препотвърди днес последната си прогноза, че през 2021 г. световната икономика ще нарасне с 6 процента, предадоха Франс прес и Ройтерс.

За САЩ и другите богати страни обаче перспективите са повишени, а прогнозите за редица развиващи се държави са понижени, докато те продължават да се борят с пандемията от Ковид-19, отбелязва БТА.

Разминаванията в очакваните темпове на растеж до голяма степен се дължат на по-добрия достъп до ваксини срещу коронавируса и продължаващата фискална подкрепа в развитите икономики.

Същевременно нововъзникващите пазари са изправени пред затруднения и на двата фронта, посочва МВФ в актуализирания си доклад "Световни икономически перспективи".

Близо 40 процента от населението в развитите икономики е напълно ваксинирано спрямо 11 процента в икономиките с нововъзникващи пазари, посочва главният икономист на организацията Гита Гопинат.

По-бързите от очакваното темпове на ваксинация и връщането към нормалността доведоха до корекция в посока нагоре, докато недостатъчният достъп до ваксини и новите вълни на Ковид-19 в някои страни, най-вече в Индия, доведоха до понижаване, уточни тя.

Значително са увеличени очакванията на МВФ за САЩ, за които сега се прогнозира растеж от 7 процента през 2021 г. и 4,9 процента през 2022 година. Това е повишение със съответно 0,6 и 1,4 процентни пункта спрямо априлските прогнози.

Положителния ефект от мащабните стимулиращи планове на Вашингтон наред с очаквания напредък в темпа на ваксиниране са дали основания на МВФ да повиши прогнозата си за световния икономически растеж за 2022 г. до 4,9 процента или с 0,5 процентни пункта спрямо прогнозата от април.

За Индия прогнозата на МВФ за текущата година е понижена с 3 процентни пункта до 9,5 процента. Намалена е и прогнозата за растежа на Китай (с 0,3 процентни пункта) заради намаляването на държавните инвестиции и цялостната фискална подкрепа.

По-ниски темпове на растеж се очакват и за Индонезия, Малайзия, Филипините, Тайланд и Виетнам, където новите вълни от Ковид-19 оказват натиск върху активността. Фондът прогнозира растеж от 7,5 процента за развиващите се страни в Азия тази година, което е понижение с 1,1 процентни пункта спрямо април.

Прогнозата за растежа на страните с ниски доходи е свалена с 0,4 процентни пункта за 2021 година, като основен фактор, възпрепятстващ възстановяването, е бавното разпространение на ваксините, според експертите на МВФ.

Според Фонда рисковете в низходяща посока остават значителни на глобално равнище, включително опасността нови, силнозаразни варианти на коронавируса да доведат до нови ограничения в пътуванията и свиване на икономическата активност.

МВФ очаква в повечето страни инфлацията да се върне на предпандемичните равнища през 2022 година. Експертите предупреждават обаче, че устойчиво високата инфлация може да накара Управлението за федерален резерв на САЩ и други централни банки да направят преоценка на перспективите пред паричната си политика.

Друг значителен риск е вероятността плановете на САЩ за инфраструктурни и социални разходи да бъдат свити на фона на дълбокото разделение между демократите и републиканците в Конгреса, предупреждава МВФ. Според оценките на Фонда планираните разходи могат да дадат тласък на американската икономика с 0,3 процентни пункта през 2021 г. и с 1,1 процентни пункта през 2022 година.

Фондът оставя до голяма степен без промяна предписанията си към страните - приоритизиране на разходите за здравеопазване, особено за ваксинации, подкрепа на уязвимите домакинства и компании и инвестиции в образование, обучение и проекти за повишаване на производителността, както и ускоряване на прехода към нисковъглеродна икономика.

Прогнозите на МВФ по страни

МВФ публикува днес актуализирани икономически прогнози за текущата и идната година.

Франс прес представя в табличен вид данните по страни и региони. В скоби е предствена корекцията в процентни пунктове спрямо прогнозите, оповестени през април.

Растеж на БВП 2021 г.; 2022 г.

 

Свят - 6 процента (без промяна); 4,9 процента (+0,5)

Развити страни - 5,6 процента (+0,5); 4,4 процента (+0,8)

САЩ - 7,0 процента (+0,6); 4,9 процента (+1,4)

еврозона - 4,6 процента (+0,2); 4,3 процента (+0,5)

Германия - 3,6 процента (без промяна); 4,1 процента (+0,7)

Франция - 5,8 процента (без промяна); 4,2 процента (без промяна)

Италия - 4,9 процента (+0,7); 4,2 процента (+0,6)

Испания - 6,2 процента (-0,2); 5,8 процента (+1,1)

Япония - 2,8 процента (-0,5); 3,0 процента (+0,5)

Великобритания - 7,0 процента (+1,7); 4,8 процента (-0,3)

Канада - 6,3 процента (+1,3); 4,5 процента (-0,2)

Развиващи се страни и нововъзникващи пазари

6,3 процента (-0,4); 5,2 процента (+0,2)

 

Русия - 4,4 процента (+0,6); 3,1 процента (-0,7)

Китай - 8,1 процента (-0,3); 5,7 процента (+0,1)

Индия - 9,5 процента (-3,0); 8,5 процента (+1,6)

 

Развиващи се страни и нововъзникващи пазари в Европа

4,9 процента (+0,5); 3,6 процента (-0,3)

 

Латинска Америка и Кариби

5,8 процента (+1,2); 3,2 процента (+0,1)

 

Бразилия - 5,3 процента (+1,6); 1,9 процента (-0,7)

Мексико - 6,3 процента (+1,3); 4,2 процента (+1,2)

 

Близък изток, Северна Африка, Пакистан и Афганистан

4,0 процента (+0,3); 3,7 процента (-0,1)

 

Субсахарска Африка

3,4 процента (без промяна); 4,1 процента (+0,1)

 

Международна търговия (увеличаване на обема в проценти)

2021 г. 2022 г.

Свят - 9,7 процента (+1,3); 7,0 процента (+0,5)

 

Инфлация (увеличаване на цените в проценти)

Развити страни - 2,4 процента (+0,8); 2,1 процента (+0,4)

 

Развиващи се и нововъзникващи пазари (без Венецуела)

5,4 процента (+0,5); 4,7 процента (+0,3)