Спешно обявяваме нови процедури по критерий "най-ниска цена" за аварийна поддръжка на републиканската мрежа, обяви регионалният министър Андрей Цеков във връзка с прекратените поръчки за 4 милиарда лева за ремонт и поддръжка на пътищата, подписани от служебното правителство с премиер Гълъб Донев.

Цеков даде пресконференция във ведомството, на която представи екипа и приоритетите си. По думите му екипът му трябва да опази благата на министерството и да наложи контрол върху поверените на МРРБ средства.

"През годините на МРРБ се отпускат между 2,5 до 2,8 милиарда лева годишно, които трябва да бъдат изразходвани за изграждането на пътна инфраструктура и благоустройство на общините. Прозрачен механизъм за контрол на изразходваните средства, справедливо подпомагане чрез дофинансиране на общините по техните проекти, финансирани с европари, са основните ни задачи", изброи Андрей Цеков.

По негови думи средствата няма да бъдат отпускани изцяло и авансово, а ще бъдат извършвани етапни плащания.

Регионалният министър и заместничките му Веселина Терзийска и Ангелина Бонева

Снимка: БТА

"Тежко е наследството ни за изграждане на пътната инфраструктура на България, защото няма цялостна стратегия, на базата на която да се възлага строителство и поддръжка на републиканските пътища", обясни Цеков и допълни, цитиран от БТА: "Има спешна нужда от изготвянето на цялостна стратегия за близо двадесетте хиляди километра пътна мрежа в България. Тази стратегия трябва да съдържа и информация къде да се изградят нови пътища и кои от вече изградените трябва спешно да се ремонтират".

Министърът поясни, че изготвянето на такава стратегия отнема между 12 и 18 месеца. "Трябва най-сетне да изоставим работата на парче и да въведем цялостен стратегически подход", заяви Цеков и съобщи, че до края на следващата година ще бъдат изградени пътят между Мездра и Ботевград с кръстовища на две нива и магистралата между Видин и Монтана.

"Строежът на магистрала "Струма" в участъка около Кресненското дефиле в трасето посока Гърция с две ленти в една посока е неудачен вариант, който е одобрен от служебното правителство и ще инициираме процедура за второ трасе по Източния склон на Кресненското дефиле", съобщи той.

Поддръжката на магистрала "Хемус" в участъците от едно до девет е възложена на държавното дружество "Автомагистрали" АД за периода 2019 г. до края на 2021 г. без провеждане на процедура за обществена поръчка, което е нарушение на Закона за обществените поръчки, коментира още Цеков. Според него е пропусната правната възможност тези договори да бъдат разтрогнати по съдебен ред в срок от 1 година.

Регионалният министър Андрей Цеков

Снимка: БТА

"На този етап основният казус пред държавата е как да реагира в тази ситуация, затова сме създали работна група към парламента, която до месец ще излезе със становище как да се процедира в този случай", каза Цеков и обясни: "Пътното поддържане е рутинна дейност, която не е строителна, а спомагателна и целта е да осигурява почистване и проходимост. Тоест да се закърпят дупки, да се подмени асфалт, да се почисти сняг, да се изрежат храсти, като тази дейност е възлагана чрез рамкови споразумения за определена област на България за период за 4 години". Скандално според него е, че често пъти договорите за пътна поддръжка са били използвани за основни ремонти на пътищата през последните години.

"Тези договори на стойност 4 милиарда лева без ДДС за общо 28 области са били обявени през февруари т.г. и в началото на месец юни много припряно са направени протоколи за избори на изпълнители, което ме усъмни в прозрачността на тези протоколи и на 13 юни 2023 г. насрочих одит", поясни Цеков. Одитните доклади показали, че има съществени пороци по тези процедури за възлагане на текущи ремонти.

"Това са рутинни дейности и би трябвало да се възлагат по критерий най-ниска цена, а не по обяснения как се коси трева, как се запълва дупка и как се чисти сняг. Тези поръчки не предполагат някаква сложност, а одитът констатира, че изразите в методиката на оценка са неясни, липсва прозрачност по процедурите и те ограничават кръга на заинтересованите лица за участие в процедурите, като са нарушени общо 7-8 разпоредби за провеждане на обществени поръчки", разказа Цеков. На базата на одитните доклади на 14 юни 2023 г. са прекратени всички одобрени от служебния кабинет процедури.

"Трябва да защитим интереса на обществото за ефективно и прозрачно ползване на бюджета на МРРБ и другата седмица незабавно обявяваме обществени поръчки за козметично и аварийно поддържане на републиканската мрежа по критерий за възлагане "най-ниска цена", съобщи Цеков.

Според него атаките срещу това му решение, че заради основния критерий цена ще падне качеството на изпълнение, са неоснователни. "Защото качеството на изпълнението може да се гарантира чрез контрол върху изпълнението", обясни регионалният министър.

Министър Цеков и заместниците му Веселина Терзийска (л), Ангелина Бонева и Николай Найденов (д)

Снимка: БТА