Прекратени са обявените от Агенция "Пътна инфраструктура" по време на служебното правителство с министър-председател Гълъб Донев обществени поръчки за около 4 млрд. лв. за текущ ремонт и поддръжка на пътищата у нас през следващите 4 г., съобщи Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). 

Информацията е публично достъпна в ЦАИС ЕОП. Изключение е една обществена поръчка, влязла в сила преди 6 юни 2023 г., отбелязват от МРРБ.

Назначеният от министъра на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков одит на тръжните процедури приключи.

Проверката установи, че и по 8-те обявени обществени поръчки за възлагане на нови договори за текущ ремонт и поддръжка са налице ограничителни критерии и изисквания, чрез които се създават предпоставки за незаконосъобразно, непрозрачно и неефективно разходване на публични средства, допълват от ведомството.

В момента в спешен порядък се подготвят нови правила, по които ще се възложат нови обществени поръчки, така че да няма забавяне на дейностите. Целта е тръжните процедури да се проведат по прозрачни критерии, в ситуация на реална конкуренция и в защита на обществения интерес.

Министър Андрей Цеков ще представи новите правила на 25 юли 2023 г.