КЕВР започва проверка на топлофикационните дружества за установяване на размера на възстановените надвзети суми за консумирана топлинна енергия

Във връзка с изнесени в медиите информации за възникнала обществена дискусия и запитвания от клиенти относно сумите, които "Топлофикация София" ЕАД трябва да възстанови след промяната на цените на природния газ, Комисията за енергийно и водно регулиране ще извърши проверка на всички топлофикационни предприятия, включени в съответните решения на КЕВР за изменение на цената на топлинната енергия за периода от 1 юли 2019 г. до 31 март 2020 г., съобщиха от регулатора.

Целта на проверката е установяване на размера на възстановените надвзети суми за консумирана топлинна енергия във връзка с прилагането на решенията на КЕВР за утвърждаване на цени на топлинната енергия за периода от 1 юли 2019 г. до 31 март 2020 г. и основателността на свързаните с това жалби на клиенти.

Предвид изискването наредбата за топлоснабдяването, който предвижда рекламации и възражения да се приемат в срок до 31.08.2020 г., проверката ще започне през септември и ще приключи до 16.10.2020 г., уточняват от регулатора.

КЕВР изиска от всички топлофикационни дружества подробна информация и данни за готовността за предстоящия отоплителен период, както и отчет за изпълнението на приетите от регулатора показатели за качество на топлоснабдяването през отоплителен сезон 2019 - 2020 г, в т.ч. - норми за качество на топлинната енергия, непрекъснатост на снабдяването с топлинна енергия и качество на търговските услуги, допълват от регулатора.