Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ инж. Иван Иванов, в която настоява за инициирането на извънредна проверка на "Топлофикация София" ЕАД за изравнителните сметки, съобщиха от пресцентъра на омбудсмана.

Поводът за писмото са многобройни сигнали и жалби до омбудсмана срещу "Топлофикация София" ЕАД, свързани със сумите за възстановяване в резултат на поевтиняването на природния газ със задна дата за периода 5 август 2019 г. - 31 март 2020 г., както и за изпълнението на показателите за качество за отоплителен сезон 2019-2020 г.

"Гражданите изразяват недоумение от символичните суми за прихващане", отбелязала омбудсманът и подчертала, че за този проблем е предупредила на заседание на Комисията по енергетика към Народното събрание още на 18 юни.

Омбудсманът е информирала КЕВР и че граждани, чиито имоти са в сгради с предприети мерки за енергийна ефективност, са изразили възмущение, че задълженията им за топлинна енергия вместо да намаляват се увеличават.

В препоръката си омбудсманът е обърнала внимание и на факта, че обещаният от "Топлофикация София" ЕАД калкулатор, с помощта на който хората да установят какви суми им се възстановяват, е заработил твърде късно - едва на 21 август, почти в края на срока за рекламации по изравнителните сметки.