КЕВР няма да допусне цените на топлинната енергия да бъдат увеличени необосновано и неприемливо за клиентите от 1 юли. Това се казва в писмото на председателя на КЕВР Иван Иванов до омбудсмана Диана Ковачева в отговор на изпратена до регулатора позиция относно заявените от топлофикационните дружества по-високи цени за топлинна енергия.

"Дружествата са задължени да подадат своите заявления до 3 месеца преди изтичането на стария ценови период, т.е. не по-късно от 31 март, обясняват от КЕВР. - В заявленията си за утвърждаване на цени за периода от 1 юли 2020 г. до 30 юни 2021 г. топлофикационните дружества са използвали действащата към момента на подаване на заявленията по-висока цена на природния газ, а не утвърдената на 1 април от КЕВР с 42,78% значително по-ниска цена."

От КЕВР уточняват още, че освен прогнозните променливи разходи за основно гориво, които имат най-съществен относителен дял - от 60% до 70% от общите разходи в цените на топлинната и електрическата енергия, в заявленията на дружествата са отчетени и разходи за закупуване на СО2 квоти за емисии на парникови газове.

От 2020 г. на дружествата вече не са разпределят безплатни количества СО2 квоти и тези значителни разходи са изцяло за тяхна сметка, като също са включени в прогнозните ценообразуващи елементи.

Други причини, поради които дружествата са предложили по-високи цени за предстоящия регулаторен период, са прогнозирани по-високи разходи за ремонти, за заплати и възнаграждения.

"След същественото намаление от 1 април на цената на природния газ, който влияе най-силно върху цените на топлинната енергия, през новия отоплителен сезон цената на парното и топлата вода ще бъде по-ниска от цената през изминалия сезон", припомнят от КЕВР.

Регулаторът ще отчете и намалението на цените на природния газ и в предходния период от август 2019 г. до март 2020 г., което ще позволи на всички потребители на топлинна енергия и природен газ да бъдат възстановени надвзетите суми в резултат на неоправдано високата цена на природния газ през този период.