Целевите субсидии за капиталови разходи на общините са най-високи в малките общини и обратното най-малък е относителният им размер в големите общини и областните центрове. Това показва анализ на Института за пазарна икономика (ИПИ) за разпределението и динамиката на целевата субсидия за капиталови разходи на общините в бюджета за 2021 г.

Претеглени спрямо населението най-високи са разходите в - Трекляно (754 лева/човек), Лесичово (376 лева/човек), Ковачевци (355 лева/човек), Невестино (350 лева/човек). А най-малки в - Пазарджик (5 лева/човек), Пловдив (8 лева/човек), Варна, Добрич, Столична и Ямбол (по 9 лева/човек), Бургас (10 лева/човек).

"Донякъде това e резултат и по-широката данъчна основа и капацитет за генериране на собствени приходи в по-големите градове", отбелязват от ИПИ. От гледна точка на групите общини с висока целева капиталова субсидия, такива се оформят край границата със Сърбия, особено в Северозапада, също в Родопите, както и в някои старопланински райони. Високата относителна целева субсидия от една страна отразява по-голямата тежест на ремонтните и строителните дейности в бюджетите на малките общини, от друга - по-ограничената им способност да печелят европейско финансиране, допълват икономистите.

При всички общини се наблюдава повишаване на размера на целевата капиталова субсидия в държавния бюджет за 2021 г. в сравнение с този за 2020 г., като ръстът е много равномерен - 238 от тях попадат в диапазона на увеличение с 10-15%. Само една община - Стрелча - е с над 30% ръст, а най-нисък е той в Бойница - 5,3%.

"Вероятно е обаче да има разлики между реално инвестираните в капиталови дейности средства и разчетените по бюджет - значителни допълнителни средства се отпускат на конкретни общини с решения на правителството в рамките на годината, и по тази причина е полезен и прегледът на извършените капиталови разходи", коментираха още от ИПИ.