Ще завършим административната реформа и всички 17 000 регистри ще бъдат вкарани в машинен четивен вариант, електронно здравеопазване и образование, ще създадем цифрова свързаност на всеки гражданин с публичния сектор чрез въвеждане на електронната идентификация.

Това обяви вицепремиерът Томислав Дончев по време на дискусия през седмицата на стълба Свързана България от Плана за възстановяване след COVID-19. Планът има за цел с инвестиции за над 2,6 млрд. лева да се направи плавен преход към основните дългосрочни цели на ЕС към кръгова и зелена икономика, към ускоряване на дигитализацията.

Основната реформа

в стълб Свързана България е постигане на нов регионален подход с пряко въвличане на местните общности в управлението на средствата от европейските фондове и инструменти. Тук влизат три основни приоритетни дейности - цифрова свързаност, транспортна свързаност и местно развитие. Изходната позиция за България е последното място по цифрова свързаност, 60% от семействата имат достъп до интернет при средно 80 на сто в Европа.

По думите на вицепремиера, скоростта на интернета е много важна и тук сме на челни позиции, но още по-важно е да преодолеем регионалните различия и да постигнем еднаква свързаност дори и в най-отдалечените села. "Ще кажете не са нужни инвестиции в инфраструктура, а в хора. Инфраструктурата създава предпоставките, ние трябва да направим така, че дори най-изостаналите райони да имат транспортна свързаност, цифрова свързаност, за да привлекат инвестиции. А всяка от инвестициите ще има нужда от хора и инвестиции в хора. Но докато човешкият ресурс не се мотивира чрез по-атрактивно възнаграждения, това няма как да се случи", подчерта Томислав Дончев.

Електронна идентичност за всеки гражданин

След 2026 г. когато ще отчитаме плана, надявам се да бъдем по-напред в класацията, но и хората да бъдат по-удовлетворени, прогнозира вицепремиерът.

Все пак остават критиките, че пред този план има кратки срокове, необходимо е да се въведат мерки, които още другата година ще дадат ефект върху икономиката, подчерта икономистът Георги Ангелов. Хоризонт 2025-2026 години не ни върши работа за възстановяване от кризата, допълни той. Фондът за възстановяване има много гъвкави процедури, които позволяват още днес да започнем изпълнение. Може да получим пари още преди да сме изпълнили проектите. Според икономиста, има и още един важен въпрос - необходими са повече реформи - не само една. Томислав Дончев контрира, че може да направим списък от десетки реформи само, за да усмихнем Европейската комисия.

Ако направим проект след 5 години ще има ефект, ако го направим догодина ще има 10 пъти по-голям ефект, подчерта икономистът. Според Томислав Дончев, водещото е държавата да създаде дългосрочни предпоставки за растеж. По думите на Ангелов план с една единствен реформа за 2,6 млрд. лева няма да бъде одобрен от Европейската комисия (ЕК). Томислав Дончев смята, че не е необходимо да посочваме десетки реформи, за да се харесаме на ЕК. Цифровата и транспортна свързаност сами по себе си са реформа, заяви вицепремиерът.

3е-news