АФП обобщи основните икономически мерки, които ЕС взе в борбата срещу последиците от пандемията от коронавирус, предаде БТА.

Мобилизиране на средства

Комисията ще задейства механизъм на стойност 8 милиарда евро, за да се притече на помощ на уязвимите сектори на икономика. Тези пари вече бяха отпуснати на страните членки в рамките на Структурните фондове, но не са били използвани и трябваше да бъдат върнати.

Помощта на Брюксел е в това те да им бъдат оставени, за да могат да ги използват в борбата срещу коронавируса. На тази основа ЕК се надява да събере до 29 милиарда евро инвестиции или общо 37 милиарда евро. Освен това тя ще разреши на държавите членки да харчат срещу коронавируса 28 милиарда евро от структурните фондове, които са от техните национални пакети 2014-2020, които не са отпуснати.

До 800 милиона евро от Фонда за солидарност на ЕС, предназначени за кризисни ситуации, също ще могат да бъда използвани.

И накрая Брюксел ще предостави 1 милиард евро от бюджета на ЕС, които да послужат за гаранция пред Европейския инвестиционен фонд, който пък да привлече 8 милиарда евро оборотни средства и да окаже подкрепа на най-малко 100 000 малки и средни предприятия.

Търпимост към бюджетните дефицити

Брюксел обеща "максимална гъвкавост" в прилагането на европейските правила за държавните бюджети, когато става дума най-вече за дефицита и прословутото правило той да не превишава 3 на сто от брутния вътрешен продукт.

Това трябва да позволи на страните членки да увеличат бюджетните си разходи, за да овладеят епидемията и да смекчат нейните отрицателни социално-икономически последици.

В случай на тежка икономическа рецесия в еврозоната комисията изрази готовност да активира клауза, отменяща прилагането на правилата, за да даде възможност да се води бюджетна политика на по-глобална подкрепа.

Европейската комисия вече заяви, че в случая с Италия, която е най-засегната страна в Европа от епидемията, ще изключи разходите й, свързани с борбата срещу епидемията при оценката на бюджетния й дефицит.

Да се прилагат гъвкаво правилата за държавните помощи

ЕС, който строго следи държавните помощи на страните членки за компаниите да не нарушават правилата на конкуренцията на единния пазар, ще прояви по-голяма толерантност.

Комисията ще следи държавните помощи да могат да бъдат отпускани на предприятия и особено на малки и средни, които се нуждаят от средства заради кризата, заяви председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен.

Помощ за въздушния транспорт

Временно ЕК ще смекчи правилата за летищните слотове, за да не се допуска самолети да летят празни и да се подпомогне въздушният транспорт.

Въздушните превозвачи призоваха за отмяна на тези правила, които принуждават компании да използват най-малко 80 на сто от слотовете си, тъй като в противен случай ще изгубят правата си през следващия сезон.

Подкрепа за научните изследвания

Брюксел ще мобилизира 140 милиона евро държавни и частни средства за изследвания на ваксини, диагностика и лечение. От над 90 предложени проекта 17 са подбрани и по тях вече се работи.

Европейската комисия, която се опитва да се справи с липсата на защитна eкипировка обяви, че ще ограничи износа на тези продукти, за да гарантира снабдяването с тях на единния пазар при разразилата се пандемия.

Комисията публикува препоръки за страните членки, за да избегне задръствания на вътрешните граници на ЕС и да се даде възможност на транспортирането на стоки въпреки контрола заради борбата с коронавируса.