Правителствата, изправени пред пандемията от коронавирус, трябва да стимулират координирано световната икономика, ако искат да стабилизират ситуацията. За това призова днес в блог управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева.

Всички мерки, цялата работа, независимо дали става дума за паричната политика, за бюджета или за регламенти, е по-ефикасна, когато се прави координирано, пише Георгиева.

Въпреки че карантирането и социалното дистанциране са правилното предписание за борба с въздействието на COVID-19 върху общественото здраве, точно обратното е необходимо, когато става въпрос за осигуряване на глобалната икономика.

Постоянният контакт и тясната координация са най-доброто лекарство, за да се гарантира, че икономическата болка, причинена от вируса, е сравнително краткотрайна.

Много правителства вече са предприели значителни стъпки, като основните мерки се обявяват всекидневно - включително смелите и координирани вчерашни решения по паричната политика, изтъква Георгиева (виж по-долу - б.р.).

Но ясно, трябва да се направи още повече, продължава Кристалина Георгиева. Докато вирусът се разпространява, засилените координирани действия ще бъдат от ключово значение за повишаване на доверието и осигуряване на стабилност на световната икономика, категорична е тя.

Днес МВФ публикува набор от политически препоръки, които могат да помогнат на ръководството на страните в трудните дни, отбелязва управляващият директор на МВФ и конкретизира:

Какво повече трябва да се направи? Три области на действие за световната икономика

Първо, фискални действия. Ще бъдат необходими допълнителни фискални стимули за предотвратяване на дълготрайните икономически щети.

Фискални мерки вече се прилагат по редица политики, като приоритет незабавно бе даден на разходите за здравеопазване и за тези, които са в нужда. Знаем, че цялостните мерки за ограничаване, комбинирани с превенция, ще забавят скоростта на разпространението на коронавируса.

Правителствата трябва да продължат и разширят тези усилия за достигане до най-засегнатите хора и предприятия - с политики, включващи увеличен платен отпуск по болест и целеви данъчни облекчения.

Наред с положителните действия на отделните страни с разпространението на вируса, необходимостта от координиран и синхронизиран глобален фискален стимул се засилва с времето.

По време на Глобалната финансова криза (GFC) например фискалните стимули от страна на G20 възлизат на около 2 процента от БВП, или над 900 милиарда долара днешни пари, само през 2009 г. Така че имаме много повече работа.

Второ, паричната политика. В развитите икономики централните банки трябва да продължат да поддържат търсенето и да повишат доверието чрез облекчаване на финансовите условия и осигуряване на притока на кредити към реалната икономика. Например, Федералният резерв на САЩ току-що обяви по-нататъшни намаления на лихвите, покупки на активи, насоки за напредък и спад на изискванията за резерв.

(Управлението за федерален резерв (УФР) снощи изненадващо намали лихвите си почти до нула. Фед заяви също, че ще купи облигации за най-малко 500 милиарда долара и ценни книжа, гарантирани с ипотеки, за 200 милиарда долара - б.р.)

Политическите стъпки, които познаваме и които са прилагани - включително по време на Глобалната финансова криза - са на масата. Вчера големите централни банки предприеха решителни координирани действия за облекчаване на суап линиите* и така да намалят стреса на световния финансов пазар.

В бъдеще може да има нужда от суап-линии за развиващите се пазарни икономики.

Управляващият директор на МВФ има предвид подкрепата. която координирано оказаха централните банки на редица страни, като намалиха почти до нулата водещите лихви - в САЩ, Великобритания, Япония, Канада, Швейцария. Някои от централните банки дори обявиха масово изкупуване на облигации и други ценни книжа.

По информация от Института за международни финанси от началото на кризата инвеститорите са "дръпнали" близо 42 милиарда долара от развиващите се пазари. Това е най-голямото изтичане на капитали, регистрирано някога.

Така че политическите действия на централните банки в развиващите се пазари и развиващите се икономики ще трябва да балансират особено трудното предизвикателство за справяне с обръщането на капиталови потоци и стоковите шокове като цяло. Във времена на криза, каквото е времето в момента, валутните интервенции и мерките за управление на капиталови потоци могат да бъдат полезни като допълнение към промени в лихвения процент и други действия по паричната политика.

Трето, регулаторният отговор. Надзорните органи на финансовата система следва да се стремят да поддържат баланса между запазването на финансовата стабилност, поддържането на стабилността на банковата система и поддържането на икономическата активност.

Тази криза е стрес тест на това дали промените, направени след финансовата криза, ще дадат желания резултат.

Банките трябва да бъдат насърчавани към гъвкавост със съществуващите регулации, например, като използват буферите си за капитал и ликвидност, а също така да започнат да предоговарят кредитните условия за потребители в беда.

Разкриването на съществуващите рискове и ясното съобщаване на очакванията от страна на надзорните органи също ще бъдат от съществено значение за правилното функциониране на пазарите през предстоящия период.

Цялата тази работа - от парична през фискална до регулаторна - е най-ефективна, когато се извършва съвместно.

Всъщност изследванията на служителите на МВФ показват, че промените в разходите например имат мултиплициращ ефект, когато страните действат заедно.

Какво може да направи МВФ

МВФ е готов да мобилизира капацитета си за заеми от 1 трилион долара, за да помогне на членовете си.

На първо време (като първа защитна линия) Фондът може да разгърне своя гъвкав и бързо изплащащ се инструментариум за реагиране при извънредни ситуации, за да помогне на страните с неотложни нужди по платежния баланс.

Тези инструменти могат да осигурят от порядъка на 50 милиарда долара за нововъзникващите и развиващите се икономики. До 10 милиарда долара могат да бъдат предоставени на по-бедни страни чрез концесионни механизми за финансиране с нулеви лихвени проценти. (Страните с ниски доходи могат да заемат средства при концесионни условия, което означава, че има период от време без лихвени проценти - б.р.)

Фондът вече има 40 текущи договора - както за изплащане, така и за предпазни мерки - с комбинирани ангажименти за около 200 милиарда долара. В много случаи тези договорености могат да осигурят друго средство за бързото изплащане на кризисното финансиране. Освен това има интерес от още 20 държави, които ще  следим през следващите дни.

В допълнение, Фондът за предотвратяване и премахване на бедствия (CCRT) към МВФ може да помогне на най-бедните страни с незабавно облекчение на дълга, което ще освободи жизненоважни ресурси за здравни разходи, ограничаване и смекчаване на последиците. Във връзка с това приветствам неотдавнашното обещание на Обединеното кралство за 195 милиона долара, което означава, че в момента на CCRT има около 400 милиона долара за потенциално облекчаване на дългове. Нашата цел, е с помощта на други донори, е да увеличим наличността до 1 милиард долара.

По този начин МВФ може да обслужва своите 189 държави-членки и да демонстрира стойността на международното сътрудничество. Защото в крайна сметка нашите отговори на тази криза няма да дойдат от един метод, от един регион или само от една държава. Само чрез споделяне, координация и сътрудничество ще можем да стабилизираме световната икономика и да я върнем към пълно здраве, казва в заключение Кристалина Георгиева.

Постоянният контакт и тясната координация са най-добрите лекарства, за да гарантираме, че болката, причинена от вируса, ще е краткотрайна, допълва Георгиева.

*Линия за валутен суап е споразумение между две централни банки за обмяна на валута. Чрез нея дадена централна банка може да получи ликвидност в чуждестранна валута от централната банка, която я емитира - обикновено защото е необходимо да се предостави съответната валута на местни търговски банки. Например суап линията със Системата на Федералния резерв дава възможност на ЕЦБ и на всички национални централни банки от еврозоната (Евросистемата) да получават щатски долари от Федералния резерв в замяна на сума в същия размер в евро, която му се предоставя. Тези споразумения са част от набора от инструменти на централните банки по паричната политика, използвани от десетилетия.