Правителството отпусна нова финансова еднократна помощ за отопление в размер на 300 лева, обяви на брифинг в Министерския съвет служебният вицепремиер по социалните политики и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров.

Подкрепата е за отделни лица и семейства, които получават подкрепа от държавата на други нормативни основания, но към този момент не са получили целева помощ за отопление поради неотговаряне на подоходните критерии, които се отпускат по основните програми, поясни министърът.

Право на тази помощ ще имат:

  • семейства, които получават месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител;
  • семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане до 18-годишна възраст или до завършване на средно образование;
  • семейства, които получават подкрепа за деца, настанени в семейство на родни или близки, или в приемно семейство;
  • лица, които през тази година са подкрепяни в резултат на природни бедствия;
  • ветерани от войните и военноинвалиди.

Вицепремиерът и социален министър отбеляза, че мярката ще достигне до около 50 хил. домакинства, които не трябва да подават документи в Агенцията за социално подпомагане, защото са вече идентифицирани.

Помощите ще бъдат отпускани по облекчена процедура до края на тази година.

Това е трета мярка в рамките на политиката на правителството към рисковите групи. Около 370 - 380 хил. души през този отоплителен сезон са ползватели на подкрепата, която оказва държавата, уточни Лазар Лазаров.

"През тази година правителството реализира редовната си програма за целево енергийно подпомагане. С 623,55 стотинки целева помощ за този отоплителен сезон са подкрепени почти 302 000 души. Продължава обработката на документи", коментира вицепремиерът, цитиран от БТА.

Лазаров припомни, че в края на октомври правителството предприе втора мярка в областта на целевото подпомагане за отопление и одобри допълнителен ресурс към бюджета на Министерството на труда и социалната политика за оказване на подкрепа на лица и семейства, чийто доход надвишава определения доход за подпомагане с помощи за отопление с до 40 лева. Към този момент почти 10 000 са лицата, които са подкрепени с 400 лева.