В Южна България навсякъде се отчита нарастване на заплатите, особено в периода 2016 г. - 2019 г. - от над десет на сто и в частния сектор. Това съобщи икономистът от Института за пазарна икономика (ИПИ) Петър Ганев при онлайн представянето на данни за икономическото и социалното развитие на областите в Южна България.

В Югозападния регион и столицата близо 1600 лева е средната заплата, като в Благоевград заплатите са по-ниски. В Южния централен и в Югоизточния райони има сходни нива на заплащане заради влиянието на енергийния комплекс.

Икономистът прогнозира, базирайки се на данни от предишни кризи, че в такъв труден период, когато бъдат засегнати нископлатени работни места - в хотелиерството и ресторантьорството, където има и сив сектор, средната заплата ще се увеличава.

IT сектора

Продължава ръстът на заетите в сектора на ИКТ в София и през 2019 г. техният брой е 86 000 души, отчитат още от ИПИ. Тези специалисти получават заплати над максималния осигурителен праг. В Южния централен район също има ръст на заетите в този сектор, като това се дължи основно на Пловдив, където работещите в ИКТ вече са 5900 души, допълва БТА.

В Югоизточния район почти не се отчита съществен ръст в този вид заетост и техният брой за целия район е около 2200 души, като половината от тях са в Бургас, а около 700 са в Стара Загора.