Размерът на средния осигурителен доход за страната за декември 2020 г. е 1171,17 лв. Това съобщиха от Националният осигурителен институт (НОИ). 

Средномесечният осигурителен доход за страната (служи при изчисляване на размерите на новоотпуснатите пенсии през януари 2021 г.) за периода от 1 януари 2020 г. до 31 декември 2020 г. е 1069,50 лева.

Преди ден стана ясно, че за нормален живот на четиричленно домакинство - двама възрастни и две деца през последното тримесечие на годината, са били необходими 2542 лв. месечно, според КНСБ. 

За осигуряване на средствата, необходими за издръжката на живота, трябва нетният размер на работната заплата за всеки от двамата възрастни членове на този тип домакинство да бъде не по-нисък от 1271 лева. Парите са необходимите за покриване на разходите за храна, за поддържане на жилището, здравеопазване, образование, транспорт и почивка спрямо средните български стандарти за четиричленно домакинство.

Последните данни показват още, че се задълбочават поляризацията на доходите от труд и социалните неравенства. В девет от 28-те области на страната размерът на средната работна заплата представлява под 75 процента от средната за страната. С най-голяма концентрация на нископлатени работници са: Видин /945 лв./, Благоевград /922 лв./, Силистра /953 лв./, Кюстендил /988 лв./, Смолян /992 лв./.