Годишната инфлация в еврозоната се очаква да бъде 2.4% през март 2024 г. (индексът HICP, ХИПЦ, измерител на ценовата стабилност), което е спад от 2.6% през февруари според предварителната оценка на Евростат, статистическата служба на Европейския съюз. Увеличението на потребителските цени през миналия месец достигна ново 28-месечно дъно, отчетено за пръв път през ноември 2023 година, опровергавайки очакванията за по-стабилен темп на понижение, тъй като цените на храните, енергията и промишлените стоки понижиха общата цифра. Това, според Ройтерс, води до сигурно понижаване на лихвите през юни.

Последната прогноза от анкета на Ройтерс беше за ръст на инфлацията до 2.6 на сто.

През януари беше отчетено поскъпване на потребителските цени с 2.8 на сто. На месечна база спрямо предходния месец е отчетена инфлацията от 0.8% след ръст от 0.6% през февруари.

Разглеждайки основните компоненти на инфлацията в еврозоната, услугите се очаква да имат най-висок годишен темп на нарастване през март (4.0%, стабилен в сравнение с февруари), следвани от храни, алкохол и тютюн (2.7%, в сравнение с 3.9% през февруари), неенергийни индустриални стоки (1.1%, спрямо 1.6% през февруари) и енергия (-1.8%, спрямо -3.7% през февруари).

Годишна инфлация в еврозоната, март 2024 г., %

Графика: Евростат

Най-висока инфлация се очаква в Хърватия (4.9%), следвана от Австрия (4.2%) и Естония (4.1%). Най-ниска ще е инфлацията в Литва (0.3%), Финландия (0.7%) и Латвия (1.0%), сочат още предварителните данни на Евростат.

Основната инфлация (без променливите цени на храните и енергията), наблюдавана внимателно от ЕЦБ, за да прецени устойчивостта на ценовия натиск, междувременно падна до 2.9% от 3.1%, което е под очакванията за 3.0%, показват данни на Евростат. Това със сигурност е сигнал, че ЕЦБ най-вероятно ще започне първа от големите централни банки намаляване на лихвите през юни.

Единственото потенциално безпокойство за ЕЦБ ще бъде, че инфлацията при услугите се задържа стабилно на 4.0% от месеци, което предполага, че относително бързият растеж на заплатите държи цените в сектора под постоянен натиск.

Темпове на инфлация (%), измерени чрез ХИПЦ

Източник: Eurostat

Инфлацията върви стабилно надолу повече от година, но спадна по-бързо от миналата есен, отколкото мнозина прогнозираха, пренасочвайки дебата към това колко скоро и колко бързо ЕЦБ ще отмени рекордните повишения на лихвените проценти.

Очаква се на среща следващата седмица централната банка на еврозоната да признае подобрената перспектива, но членовете на борда едва ли ще намалят лихвените проценти веднага, след като многократно посочиха юни като следващата решаваща среща за определяне на политиката.

Ето защо инвеститорите не виждат почти никакъв шанс за намаление на 11 април, но са определили пълна цена в ход за юни, последван от още две или три стъпки по-късно тази година, обобщава Reuters.

ЕЦБ беше предпазлива в прогнозите си са началото на облекчаване на паричната политика, тъй като очаква инфлацията да се върне на целта си от 2% през следващата година, въпреки че някои частни прогнози очакват основния лихвен процент да достигне целта от 2% до тази есен.