Индикаторът на икономическата активност е продължил да се понижава през второто тримесечие на 2020 година. Това разбираме от последните данни на Министерството на финансите, публикувани в понеделник (26 октомври).

Изчисленията сочат, че показателят е достигнал до -1.46, при -0.43 през първото тримесечие. Експертите отдават това на влиянието на въведените ограничителни мерки за овладяване на пандемията.

Оценената стойност на индекса през текущия период е най-ниската от пика на икономическата и финансова криза през 2009 година.

Влошаването се дължеше преди всичко на по-ниската циклична позиция, докато оценката на дългосрочния компонент не показа съществена промяна спрямо предишното тримесечие.

"Нивото на дългосрочния компонент остана силно отрицателно, отразявайки ограничаващия ефект, който свитото търсене е оказало върху потенциалното производство от началото на 2020 г.", отбелязват от ресорното ведомство.

Водещо влияние за цикличния спад имаха индексът на промишленото производство, оборотът в търговията на дребно, натоварването на мощностите в индустрията, което бе съпоставимо с нивата от 2009 г., и ограничаването на икономическата активност във външната среда.

"Тези развития кореспондираха с по-неблагоприятните нагласи за бизнес средата в страната, в т.ч. общ бизнес климат, осигуреност с поръчки и очаквания за цените в промишлеността", разбираме още от финансовия анализ.

Оценката за индекса през третото тримесечие на годината показва задълбочаване на спада, вследствие на влошаване на всички включени променливи. Според анализаторите, когато наличните данни обхванат повече информация за влиянието на пандемията върху икономическата активност, индексът ще продължи да намалява и да се отдалечава от средната си стойност.