Фонд за подпомагане на уязвими домакинства ще създаде Европейската комисия (ЕК), ако сметките им за гориво се увеличат в резултат на поскъпващите въглеродни емисии в транспорта и отоплителните системи на сградите, заяви късно в сряда заместник-председателя на ЕК по климата Франс Тимерманс.

Фондът е час от пакета от политики за смекчаване на затоплянето на планетата през това десетилетие, включително промени в данъка върху горивата и по-строги цели за възобновяемата енергия, които ЕК ще предложи следващия месец. Сред предложенията е и системата за търговия с емисии на CO2 да се прилага в транспортния сектори, както и за отоплителните системи в сградите, припомня Ройтерс.

Планът предизвика загриженост от някои страни-членки и от законодателите в Европейския парламент, които казват, че новият пакет може да увеличи разходите за гориво за гражданите, като най-силно засегнати ще са хората с ниски доходи и уязвимите групи.

Еврокомисарят Франс Тимерманс заяви, че всяко подобно предложение ще бъде придружено от мерки за смекчаване на социалното въздействие.

"Бъдете сигурни, че ако предприемем тази стъпка и ако домакинствата се сблъскат с нарастващи разходи в резултат на това, ще гарантираме да има социален механизъм, социален фонд за борба с климата, който може да компенсира всички възможни неблагоприятни ефекти, особено за нашите уязвими граждани ", заяви Тимерманс пред Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) на ЕС.

"Част от приходите, генерирани от търговия с емисии в автомобилния транспорт и сградите, могат да бъдат вложени в специален фонд, така че държавите-членки да могат да използват тези приходи, за да компенсират разходите за този преход за уязвимите граждани", добави той.

"Ние работим сериозно по предложения за това", увери Тимерманс, обещавайки, че Комисията "ще осигури социална справедливост за тези предложения". Пренасочването на приходите от въглеродни емисии към гражданите може да им помогне да преминат към екологични алтернативи като системи за отопление на дома с нулеви емисии или електрически превозни средства, които ще станат по-евтини за експлоатация през годините, смята още Тимерманс.

ЕС вече използва система за търговия с емисии, за да определи цената на замърсяването в енергийния сектор и промишлеността. Схемата принуждава електроцентралите и производствените съоръжения да купуват разрешително за всеки тон CO2, който отделят.

Сградите, които произвеждат 36% от емисиите на CO2 в общността основно се отопляват с изкопаеми горива. Транспортът пък ще бъде в нова, отделна система.

Предстоящите предложения на Комисията имат за цел да гарантират, че ЕС отговаря на целта да намали своите нетни емисии на парникови газове с поне 55% до 2030 г. спрямо нивата от 1990 г. Тази цел ще изисква допълнително намаляване с 10 процентни пункта на комбинираните емисии от сектори, които понастоящем не са обхванати от въглеродния пазар на ЕС - включително транспорт, сгради и селско стопанство.

3е-news.net