В момента ЕС изготвя планове за ценообразуване на въглерода, за да обложи с новия данък въглеродното съдържание при вноса на стоки за региона. Законодателното предложение на Eвропеската комисия за Механизъм за коригиране на въглеродните граници (CBAM), което ще допринесе за Зелената сделка на ЕС, ще има за цел да защити по-добре европейската материална индустрия от конкуренти в други страни с по-малко строги и скъпи регулации на парниковите газове.

Но доклад на берлинската компания Scope Group предупреждава, че предложенията на ЕС може да не спрат така нареченото "изтичане на въглерод" - това е случай, при който има увеличаване на емисиите в една държава в резултат на намаляването им при друга държава със строга климатична политика.

В своите предложения ЕС, обаче, иска да избегне проблема фирмите просто да пренасочат производството към по-снизходителните чужди юрисдикции, откъдето изнасят стоки с необлагани въглеродни емисии обратно в общността.

3е-news.net

"Брюксел се сблъсква с трудностите при идентифицирането на съдържанието на въглеродните емисии при внесените промишлени стоки", казва Бернд Бартелс, директор на Scope Group, цитиран от NS Energy.

Въглеродното ценообразуване - "все по-сложно" за произведените продукти

Въпреки че от Scope смятат, че идентифицирането на оригиналното съдържание на въглерод и неговото количество във вносни материали като стомана или цимент "изглежда управляемо", авторите на доклада подчертават, че задачата става "все по-сложна" за произвежданите продукти като компютри и електроника.

"Ако вносителите на произведени стоки първоначално бъдат освободени от CBAM, този ход би увеличил, вместо да намали изтичането на въглерод чрез насърчаване на делокализацията на европейските производители на материали - като доставчици на стомана, цимент и химикали, които имат тежки въглеродни отпечатъци", смята Бартелс.

"По същия начин подобен налог би насърчил вноса на произведени стоки, чието съдържание на въглерод е необлагаемо за момента. В същото време промишлените стоки са най-търгуваните стоки в световен мащаб по отношение на добавената стойност. "

Административните разходи за определяне и идентифициране на съдържанието на въглерод в тези стоки са трудни, обяснява Бартелс. Той казва, че това зависи от основните производствени технологии и енергийния микс, които и двете са трудни за определяне, ако веригата на доставки включва множество държави на произход.

"Това е точно предизвикателството, пред което са изправени инвеститорите, когато става въпрос за преценка на рисковете и въздействията на компаниите със сложни, глобални вериги за доставки", добавя Бартелс.