Годишният процент на инфлация в еврозоната от 4,3% през септември 2023 г., което е спад от 5,2% през август. Година по-рано, процентът на инфлация беше 9,9.

Годишната инфлация в Европейския съюз намаля до 4,9% през септември 2023 г. спрямо 5,9% през август. Година по-рано процентът на инфлация беше 10,9.

Тези данни публикува днес Европейската статистическа служба Евростат.

Годишна инфлация в ЕС, септември 2023 г. в процент

Графика: Евростат

Най-ниски годишни темпове през отчетния месец са регистрирани в Холандия (-0,3%), Дания (0,6%) и Белгия (0,7%). А най-високи - в Унгария (12,2%), Румъния (9,2%) и Словакия (9,0%).

В сравнение с август годишната инфлация спадна в 21 държави членки, остана стабилна в една (Франция) и се повиши в пет.

Националният статистически институт отчете преди два дни годишна инфлация през септември 2023 г. от 6.4%, измерена с хармонизирания индекс на потребителските цени. ХИПЦ е сравнимата мярка за ЕС, използвана от Евростат, и е измерителят за ценова стабилност. Според мярката, използвана в България - индекса на потребителските цени, годишната инфлация падна през септември до 6,3% от 7,7% за предходния месец. 

През септември най-голям принос за годишната инфлация в еврозоната имат услугите (+2,05 процентни пункта), следвани от храни, алкохол и тютюн (+1,78 пр.п.), неенергийни промишлени стоки (+1,06 пр.п.) и енергия (-0,55 пр.п.).

Годишно ниво на инфлация в еврозоната и ЕС, по тримесечия

Графика: Евростат