През септември 2023 г. месечната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ), е -0.1% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за септември 2023 г. спрямо септември 2022 г. е 6.3%, съобщи Националният статистически институт (НСИ). През август годишната инфлация, измерена с ИПЦ, е била 7,7%.   

Инфлацията от началото на годината (септември 2023 г. спрямо декември 2022 г.) е 3.6%, а средногодишната инфлация за периода октомври 2022 - септември 2023 г. спрямо периода октомври 2021 - септември 2022 г. е 12.4%.

Графика: НСИ

В същото време месечната инфлация през септември 2023 г., измерена с хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ - сравнимата мярка за ЕС и измерителят за ценова стабилност), е -0.3% спрямо август с.г., а годишната инфлация (септември 2023 г. - септември 2022 г.) е 6.4%.

Инфлацията от началото на годината (септември 2023 г. спрямо декември 2022 г.) е 4.2%, а средногодишната инфлация за периода октомври 2022 - септември 2023 г. спрямо периода октомври 2021 - септември 2022 г. е 10.8%.

Графика: НСИ

През отчетния месец на 2023 г. спрямо предходния са намалели цените в групите: развлечения и култура (-10.1%) и ресторанти и хотели (-1.9%). Най-голямо е увеличението в групите: образование (+4.0%), транспорт (+2.7%), облекло и обувки (+0.6%), здравеопазване (+0.6%) и хранителни продукти и безалкохолни напитки (+0.5%).

По хранителни стоки, през септември 2023 г. са намалели цените на: зрял лук - с 12.2%, пипер - с 10.3%, грозде - с 9.5%, кореноплодни зеленчуци (моркови и червено цвекло) - с 3.1%, ориз - с 2.9%, прясна и охладена риба - с 2.4%, ябълки - с 2.1%, кафе - с 2.1%, олио - с 2.0%, млечни масла - с 1.9%, брашно - с 1.6%, пълномаслено прясно мляко - с 1.6%, хляб "Добруджа" - с 1.4%.

Същевременно са се увеличили цените на доматите - с 8.1%, зелето - със 7.9%, пресните зеленчукови подправки - с 5.0%, други пресни зеленчуци (зелен фасул, тиквички и патладжан) - с 4.6%, зрял чесън - с 4.1%, цитрусовите и южни плодове - с 3.4%, краставиците - с 3.4%, листните зеленчуци - с 2.2%.

Сред нехранителните стоки и услугите е регистрирано намаление на цените при: хотели във ваканционни центрове и курорти - с 32.5%, пакетни услуги за почивка и туристически пътувания - с 21.1%, международни полети - със 7.9%. Увеличили са се цените на дизеловото гориво - с 6.2%, висшете образование - с 5.3%, газ пропан-бутан за ЛТС - с 4.8%, бензин А95Н - с 4.5%, централно газоснабдяване - с 4.0%, автомобилен бензин А100Н - с 3.8%, кина и театри - с 3.1%.

Според индекса на цените за малката кошница през септември 2023 г. е регистрирано увеличение с 0.5% на месечна база и увеличение с 3.7% от началото на годината (септември 2023 г. спрямо декември 2022 година).

През септември 2023 г. цените на групите стоки и услугите от малката кошница за найнискодоходните 20% от домакинствата са се увеличили спрямо предходния месец минимално: хранителни продукти - с 0.7%; нехранителни стоки - с 0.6%; услуги - с 0.1%.

НСИ отбелязва, че ИПЦ е официален измерител на инфлацията у нас. Той оценява общото относително изменение на цените на стоките и услугите, използвани от домакинствата за лично (непроизводствено) потребление, и се изчислява, като се прилага структурата на крайните парични потребителски разходи на българските домакинства. Основен източник на информация за разходите е изследването на бюджетите на домакинствата в страната.

ХИПЦ е сравнима мярка на инфлацията на държавите от ЕС. Той е един от критериите за ценовата стабилност и за присъединяването на България към еврозоната. ХИПЦ, както и ИПЦ, измерва общото относително изменение в равнището на цените на стоките и услугите. Двата индекса се изчисляват от една и съща кошница от стоки и услуги и от едни и същи цени, но се различават по използваните тегла. ХИПЦ се изчислява с тегла, представляващи относителните дялове по групи стоки на индивидуалното и колективното потребление на всички домакинства (включително институционалните и чуждестранните) на икономическата територия на страната.

Индексът на цените за малката кошница е измерител на средното относително изменение на цените на 100 социалнополезни и жизненонеобходими стоки и услуги. Теглата за изчисляване на този индекс представляват относителните дялове на паричните разходи на най-нискодоходните 20% от домакинствата. Източник на информацията за теглата е изследването на бюджетите на домакинствата в страната.