Международната рейтингова агенция "Фич" (Fitch Ratings) потвърди "BBB" рейтинга на България и ревизира перспективата пред дългосрочния кредитен рейтинг в чуждестранна и местна валута от "положителна" на "стабилна", съобщи МФ.

Рейтинговата агенция ревизира в посока надолу прогнозата си за растежа на БВП на България за 2020 г., от 3,2 % на минус 5,1 %, отразявайки влиянието на пандемията с Covid-19 на икономическата активност в страната. Финансовият министър Владислав Горанов обяви неотдавна, че по най-черния сценарий на експертите на МФ растежът ще е минус 3%. Световната банка на свой ред прогнозира свиване на БВП през 2020 г. с 3.7%.

През 2021 г. растежът ще се възстанови до 4,2 %, като потреблението и инвестициите ще отчетат съществено нарастване, отбелязва "Фич". Приносът на нетния износ към икономическия растеж ще остане малък 0.1 пр.п., поради силното вътрешно търсене.

"Фич" очаква бюджетното салдо за 2020 г. да се влоши под влиянието на икономическия спад и фискалните стимули в отговор на пандемията. Правителството е заложило значителни средства за подпомагане на икономиката, включително и с мярка за подкрепа на работодателите за запазването на работни места, както и инвестиции в здравеопазването.

Като имат предвид необходимостта от допълнително финансиране на страната през 2020 г., от рейтинговата агенция очакват правителственият дълг да се увеличи с 8,1 пр. п. спрямо 2019 г. В същото време "Фич" очакват благоразумната фискална политика с устойчиво управление на дълга да продължи.

Сред основните фактори, които биха могли да доведат до повишение на рейтинга, е посочен напредък в процеса на присъединяване към еврозоната, подобряване на потенциала за растеж на икономиката, стабилно подобрение във външните баланси и фискалната позиция. Съответно сред факторите, които биха довели до понижение на рейтинга, е изведено продължително нарастване в публичния дълг предизвикано от фискално разхлабване, появата на външни дисбаланси и/или влошаване на външната конкурентоспособност.

България не е единствената страна, на която "Фич" ревизира перспективата. Рейтинговата агенция съобщи вчера, че е преразгледала перспективата на кредитния рейтинг на Гърция, като я понижи от "положителна" на "стабилна" заради последствията, които имат мерките срещу коронавируса за икономиката на страната.

В доклада си, разпространен в четвъртък вечер, агенцията остави без промяна кредитния рейтинг на страната на ниво BB, на което го повиши през януари.