До момента Европейската комисия е възстановила субсидии за близо 1 млрд. евро (997 935 367 евро) за настоящата календарна година. ЕК регулярно и в пълен размер възстановява сумите към Държавен фонд "Земеделие", информират от фонда.

769 963 833 евро от посочената сума са върнати към ДФЗ по линия на директните плащания и селскостопанските пазарни механизми, които се финансират от Европейския фонд за гарантиране на земеделието. Последният транш е от 3 септември в размер на 430 569 евро.

Общият размер на възстановените субсидии по ПРСР е 227 971 534 евро, като последният транш от тях е преведен на 18 август т.г. и е в размер на 82 292 382 евро, се посочва в съобщението. Средствата за ПРСР идват по линия на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

Ръководството на ДФЗ заявява, че средствата, декларирани от фонда, се възстановяват на 100 процента от ЕК и няма никакво забавяне в изплащането им.

Каква подкрепа осигуряват двата европейски фонда

От Европейския фонд за гарантиране на земеделието се финансират главно подпомагане на доходите на земеделските стопани и пазарни мерки, като интервенционно изкупуване, помощ за частно складиране или извънредни мерки за смущения на пазара.

От този фонд се финансират и информационни мерки, свързани с Общата селскостопанска политика.

За програмния период 2014-2020 г. Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони се фокусира върху три основни цели:

  • насърчаване на конкурентоспособността на селското стопанство;
  • осигуряване на устойчивото управление на природните ресурси и на дейности, свързани с климата;
  • постигане на балансирано териториално развитие на икономиките и общностите в селските райони, включително създаването и поддържането на заетост.