През трите месеца до края на юни заетостта в еврозоната и в целия ЕС нарасна стабилно за второ поредно тримесечие, като общият брой на заетите лица достигна нови рекордни върхове, показват предварителни данни на Евростат.

В същото време обаче България е една от едва четирите страни - членки на Европейския съюз, отчитащи намаляване на трудовата заетост спрямо предходното тримесечие. На годишна база пък растежът на заетостта в нашата страна през трите месеца до края на юни се оказа най-слаб в рамките на ЕС.

През периода април - юни заетите лица в Европейския съюз и тези само в рамките на еврозоната се увеличиха с 0,4% спрямо предходните три месеца, когато също нараснаха с 0,4 на сто.

Спрямо година по-рано растежът на трудовата заетост в еврозоната стабилизира на ниво от 1,5%, докато в рамките на целия ЕС се забави до 1,4% от 1,5% през първите три месеца.

Евростат оценява, че рекордните в историята 238,9 милиона мъже и жени в целия ЕС са били трудоустроени през трите месеца до края на юни, от които 158,0 милиона в региона на единната валута, като данните за еврозоната са също най-високи от нейното възникване.

Най-солиден растеж на заетостта на тримесечна база е отчетен в Естония (повишение с 1,3%), Малта (с 1,35%), Полша (с 1,2%), Кипър (с 1,0%) и Люксембург (с 0,9%).

В същото време обаче заетостта в България се сви през второто тримесечие с 0,2% спрямо първите три месеца, когато остана на нивото от края на 2017-а година. Едва в още три страни - членки на ЕС се отчита влошаване на заетостта през второто тримесечие - в Латвия, Португалия и Румъния (понижения във всички тях с 0,3%).

В рамките на второто тримесечие общо 3,516 милиона българи са били трудоустроени, като това представлява понижение с близо 7000 спрямо 3,523 милиона заети през първите три месеца на годината.

На годишна база растежът на заетостта в България пък се забави рязко през второто тримесечие до едва 0,2% от 1,2% в началото на 2018-а година, като по този показател нашата страна е на последно място сред всички останали страни-членки на ЕС.