Европейската комисия представи днес допълнителни насоки за държавите от ЕС за фискалната политика и за правилното планиране и качеството на фискалните мерки, свързани с усилията за възстановяване на икономиката, пострадала от пандемията, предаде БТА.

Комисията отчита, че мерките не следва да застрашават средносрочната фискална устойчивост. Съгласуването на националните фискални политики е от съществено значение за подпомагане на икономическото възстановяване, отбелязва ЕК.

Фискалната политика следва да остане гъвкава и да се съобразява с променящата се среда. Не следва да се допуска преждевременното оттегляне на фискалната подкрепа, която следва да се запази през тази и следващата година, пише в съобщението.

Предвижда се, че след като пандемията бъде овладяна, фискалните мерки следва постепенно да бъдат по-целенасочени, да насърчават устойчиво икономическо възстановяване, да отчитат въздействието от средствата за от европейския бюджет.

Комисията предвижда също възможност изключенията от правилата на ЕС за държавната помощ да останат в действие и догодина.

Равнището на икономическа дейност в ЕС в сравнение с равнищата отпреди кризата (края на 2019 г.) ще бъде основният количествен показател за ЕК при извършването на цялостна оценка.

По предварителни данни прилагането на изключенията ще продължи през 2022 г. и тя ще отпадне в следващата година.

Ако след това дадена държава не се е възстановила до равнището отпреди кризата, всички възможности за гъвкавост ще бъдат използвани изцяло, допълва комисията. Отбелязва се, че ЕС осигурява 312,5 милиарда евро за икономическо възстановяване безвъзмездно и до 360 милиарда евро заеми.