Европейската комисия съобщи, че е избрала 107 проекта за транспортна инфраструктура в ЕС, към които насочва над шест милиарда евро безвъзмездни европейски средства. Над 80 на сто от финансирането ще бъде за шосейни проекти, железопътни линии, вътрешни водни и морски пътища. Проектите ще помогнат за облекчаване на движението по направленията, използвани за търговия с Украйна.

Ще бъде подкрепено строителство по проход "Бренер" (между Италия и Австрия), за развитието на железница между трите балтийски държави и Полша ("Рейл Балтика"), изграждането на пътен участък между Германия и Холандия. Морските пристанища в Ирландия, Гърция, Испания, Латвия, Литва, Холандия и Полша ще получат финансиране за изграждане на точки за зареждане с ток на плавателни съдове.

За водни пътища между Франция и Белгия, както и за вътрешните пристанища по реките Дунав и Рейн, също ще бъдат осигурени европейски средства.

Предвижда се ЕС да подкрепи въвеждането на Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS) по линии в Чехия, Дания, Германия, Франция, Австрия и Словакия. Няколко държави ще получат средства за управлението на въздушното движение.

Комисията заяви по-рано, че полага усилия за решаване на проблемите по европейската транспортна мрежа, свързани с износа на украински земеделски стоки. ЕК отчете, че в някои страни вносът от Украйна създава затруднения за европейските превози, особено след намаляването и възможното прекратяване на договорката за износ на украинско зърно през Черно море заради поведението на Русия.