Държавното предприятие "Държавна петролна компания" няма да бъде търговско дружество и няма да формира и да разпределя печалба.

Това гласят промени в Закона за държавните резерви и военновременните запаси, които са внесени от Министерски съвет в парламента. Освен това с решение на Министерски съвет на това предприятие ще може да бъде предоставяно имущество, което е държавна собственост.

Държавната петролна компания ще може да учредява търговски дружества, които ще извършват търговска дейност, свързана с управление и изграждане на складови бази за съхранение на нефтопродукти (петролни бази) и бензиностанции, както и търговска дейност с алтернативни горива. При учредяването на тези дружества Държавната петролна компания може да формира капитала им с право на собственост върху предоставеното с решение на кабинета имущество.

На Държавната петролна компания ще бъдат предоставени и средства от държавния бюджет.

Всички лицензирани складове за горива, при наличие на свободен капацитет, няма да имат право да отказват да съхраняват горива на други търговци. При първо нарушение на това изискване ще бъдат налагани глоби от 500 лв. до 2000 лв., а при повторно - между 1000 лв. и 5000 лв.