Според премиера Бойко Борисов България най-бързо и адекватно реагира и на здравната, и на икономическата заплаха от COVID пандемията.

"Мерките ни започнаха да действат отрано и обхванаха много хора. Само по схемата 60/40 над 300 000 работни места бяха запазени", се посочва в публикация във Фейсбук профила на Борисов.

Информацията за мерките е публикувана и на страницата на Министерството на труда и социалната политика.

Бяхме една от първите страни, които въведоха мярката и резултатите до момента показват, че тя работи отлично, пише министър-председателят.

Отбелязва се, че паралелно с това за най-засегнатите от кризата сектори "Транспорт", "Хотелиерство и ресторантьорство" и "Туризъм" се трансформира мярката на 80/20, вследствие на което над 700 фирми ще бъдат подпомогнати с общо 43,5 млн. лв.

Български малки и микро фирми получиха безвъзмездно близо 110 млн. лв., а до средните предприятия ще достигне ресурс от 200 млн. лв. Ако мерките на правителството не действаха, безработицата щеше да е 14 на сто, а сега тя е на ниво - 7,5 процента.

"Световните експерти са единодушни, че най-трудните времена за здравните ни системи и икономики предстоят. Трябва да бъдем разумни и гъвкави във своите решения, за да минимизираме щетите от кризата. Но както се вижда и от данните, на прав път сме!", пише премиерът.

В снимка под публикацията са изнесени данни, че до 1 юли по мярката 60/40 са подпомогнати 9000 работодатели, запазени са близо 180 000 работни места, платени са 186 млн.лв. По новия дизайн на мярката до момента са подпомогнати над 3803 работодатели, запазени са близо 131 000 работни места, платени са почти 122 млн. лв.

В "Транспорт" , "Хотелиерство и ресторантьорство" и "Туризъм" са подпомогнати 726 фирми, запазени са 12 905 работни места, заявените средства са над 43,5 млн.лв. По Схема "Заетост за теб" 1853 работодатели ще открият 4816 нови работни места. Договорени са над 10 млн.лв. за осигуряване на минимална работна заплата за работниците и дължими осигуровки.

Безработицата в първите месеци от кризата беше 9 процента, през август е 7,5 на сто. Ако не действаха мерките, щеше да бъде 14 на сто, се посочва в публикацията.

Всеки ден от 13 май до момента безработните намаляват с между 400 и 500 души. Запазването и осигуряването на заетост, плюс обезщетенията за безработица ще струват 1,4 млрд. лв.. Поискали сме 512 млн.евро по инструмента SURE за справяне с безработицата, се допълва в публикацията .