Министерството на икономиката и индустрията (МИИ) направи промени в Декларацията за партньорство по инициативата си "Достъпно за всеки" и ги изпрати за съгласуване на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Очаква се всеки включил се в кампанията да подпише тази декларация (с направените промени).

В актуализираната версия на Декларацията са отразени всички аргументи, представени от страна на КЗК по време на експертната среща между двете ведомства, провела се преди два дни, за да бъдат избегнати и предотвратени евентуалните посочени рискове, съобщиха от МИИ.

Очаква се отговорът на КЗК по отношение на формулировките в документа и респективното им отражение върху конкуренцията на пазара, за да стартира инициативата.

"Имаме декларация, която сме съгласували с всички участници, които ще се включат. Въпросът е това да е подкрепено от институциите в България, за да сме сигурни, че тя се изпълнява в рамките на закона и участниците, които доброволно ще подкрепят потребителите, впоследствие няма да търпят санкции заради субективни оценки", коментира министър Богданов, цитиран в съобщението.

Целта на инициативата е да бъдат постигнати по-добри цени за българските потребители, формирани на пазарен принцип. Във фокуса й попадат около 50 продукта от малката потребителска кошница, които ще се предлагат в цялата търговска мрежа у нас. Кампанията е на принципа на доброволното партньорство и ще се провежда в синхрон между държавата и бизнеса.

Министерството припомня, че предложената инициатива "Достъпно за вас" е пазарно ориентирана и има за цел да постигне трайно ниски цени на продуктите от първа необходимост. Кампанията ще допринесе за повишаване на информираността на потребителите и на достъпа им до основните хранителни продукти от малката потребителска кошница. На конкурентен принцип ще бъде насърчавано предлагането на възможно най- ниските цени, без това да оказва негативно влияние върху останалите участници в икономическите отношения.