Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) оповести второ свое становище във връзка с инициативата на Министерството на икономиката и индустрията (МИИ) за намаляване на цените на основните храни под мотото "Достъпно за вас". В първото становище КЗК се обяви против идеята, във второто обаче акцентът е поставен върху критиките срещу антимонополния орган в медийното пространство. КЗК смята, че в медиите, в предизборна обстановка, се създава впечатление, че тя защитава високите цени на храните. 

В изпълнение на своята основна задача, а именно - да осигури защита и условия за разширяване на конкуренцията и на свободната стопанска инициатива, КЗК направи подробно разяснение за възможни негативни ефекти, до които може да доведе подобна кампания, която е насочена към подпомагане на най-уязвимите като доходи групи от населението, но в рамките на която може да бъде ограничена ценовата конкуренция между пазарните участници или да бъдат приложени нелоялни търговски практики, отбеляза днес КЗК.

Преди два дни, на 23 октомври, КЗК заяви (в поискано от нея мнение от страна на МИИ), че "включването в инициативата на търговци на дребно на хранителни стоки е свързано с предлагане на храни на занижена цена, което ще доведе до ограничаване на ценовата конкуренция между тези търговци". Комисията отбеляза, че "стартираната от Министерството на икономиката инициатива е свързана с координирано и едновременно занижаване на цените на няколко групи хранителни стоки, с което се нарушава принципа на свободната стопанска инициатива, заложен в Конституцията на Република България". Възможна алтернатива, според КЗК, за справяне с ръста на цените би била "предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти и осигуряване на топъл обяд".

На министъра на икономиката Богдан Богданов не му се хареса икономическия анализ на КЗК, както го определи той, и поиска правни аргументи срещу инициативата. Няма да се откажем, инициативата "Достъпно за вас" е пазарно ориентирана и има за цел да постигне трайно ниски цени на 50 продукта от първа необходимост, категоричен е министърът. МИИ отхвърля и разсъжденията, че "Достъпно за вас" може да доведе до понижаване на цените на участващите стоки в инициативата за сметка на други, извън нея. Такава опасност има при всички промоции и отстъпки от цени, които се прилагат и сега и установяването на такива евентуални нарушения е предмет на проверки във всеки конкретен случай, се казва в реакция на реакцията. Подчертава се, че предмет на инициативата са най-ниските, а не занижените цени и в този смисъл не се очаква възможен дъмпинг. 

Днес КЗК изтъква, че е изпълнила "стриктно своята функция в защита на конкуренцията", но това погрешно е било възприето като наложена външна политическа реакция. В съобщението на регулатора се казва: "Комисията изразява сериозното си притеснение от направените медийни изявления в разгара на предизборната кампания преди местните избори, че изпълнявайки своите правомощия, защитава високите цени на хранителните продукти. Тази популистка реторика от страна на различни публични фигури създава погрешно впечатление в обществото за работата на КЗК, като се спекулира, че Комисията действа под натиск. Всички тези твърдения са не само безпочвени, но и трябва да бъдат прекратени и да се обърне внимание на важните разяснения, които Комисията направи на правилата на конкуренцията и на тяхното спазване".

КЗК посочва примери за това, че "наблюдението на пазарите за търговия с хранителни продукти е един от основните приоритети" в нейната работа. Нейна мисия е "пазарите да функционират при нормални условия и да не се наблюдават необосновано високи цени на базовите хранителни стоки". Във връзка с това са образувани производства за "неоснователно завишение на цените при яйца, сирене, кашкавал и други продукти". Заедно с тях КЗК отбелязва, че си сътрудничи с МИИ "да бъдат намерени подходящи инструменти, чрез които да се осигури ефективно подпомагане на българските граждани с най-ниски доходи".

Във връзка с това КЗК заявява, че ще инициира срещи на експертно ниво с представители на МИИ, за да бъде намерено решение във връзка със завишените цени на основните хранителни стоки.

Министър Богданов на свой ред също инициира среща - с ръководството на КЗК.