Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) няма правомощия да забранява какъвто и да е вид инициативи на министерства или да ги одобрява, както и да дава становище за оценка на тяхното съответствие с националните и европейски правила на конкуренцията. Това се казва в съобщение на КЗК във връзка с инициативата на Министерството на икономиката и индустрията "Достъпно за вас", идеята на която е да се стигне до намаляване на потребителските цени на групи хранителни стоки.

Съобщението си КЗК предложи след проведена днес среща на експертно ниво. По време на срещата представителите на Комисията са разяснили евентуалните рискове във връзка с Декларацията за партньорство, която всеки участник в инициативата трябва да подпише. намерението е да бъдат предотвратени нарушения на конкуренцията и засягане на потребителските интереси, както и да се избегне възможност за образуване на наказателни процедури срещу страната ни от Европейската комисия в случай за ограничаване на правилата за вътрешния пазар на Европейския съюз в резултат на инициативата, поясниха от КЗК.

Изказаните опасения от страна на Комисията не са задължителни при прилагането на инициативата на министерството, като задаването на параметрите за провеждането на инициативата "Достъпно за вас" е изцяло по преценка на МИИ, както и на всеки участник на пазара, който прецени да се включи в нея, отбелязват от КЗК.