През първото тримесечие на 2021 г. е регистриран годишен спад от 53.7% в туристическа, агентска и операторската дейност, свързана с пътувания и резервации. Това става ясно от последните данни на Националния статистически институт (НСИ). Същевременно на тримесечна база секторът отбелязва ръст от 49.2 на сто.

НСИ отчита съществен ръст спрямо първото тримесечие на 2020 г. при "Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи" - с 27.9% и "Дейности по наемане и предоставяне на работна сила" - с 15.1 на сто.

През първите три месеца на годината оборотът в сектор "Транспорт, складиране и пощи" е с 1.9% над равнището на същото тримесечие на 2020 година. Най-голям ръст е отчетен при "Пощенски и куриерски услуги" - с 25.3 на сто. Съществен спад се наблюдава при "Въздушен транспорт" - с 25.9%.

Ръст на тримесечна база пък се наблюдава при "Въздушен транспорт" - с 14.9%, и "Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта" - с 13.7 на сто.