По време на дебатите по второто гласуване на актуализацията на бюджета председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова заяви, че самоосигуряващите се ще могат да получават безлихвени заеми чрез схема от Българската банка за развитие (ББР).

Още в неделя, 5 април, бюджетната комисия прие всички хора, които са в неплатен отпуск, както и всички самоосигуряващи се лица, да могат да получат безлихвен кредит от 1500 лева месечно с гаранция осигурена от ББР. Срокът на погасяване на този кредит ще е десетгодишен. От тази мярка може да се възползват всички самоосигуряващи се лица, които не могат да осъществяват своята дейност при извънредното положение, уточни Стоянова.

Досега мярката беше насочена единствено към хората, които са в неплатен отпуск.

Ще имат възможност за три месеца да получат по 1500 лева заем, който ще е безлихвен, лихвата я плаща държавата, и ще бъде с 5 г. гратисен период и срок на погасяване 10 години, потвърди днес Менда Стоянова. По думите й това е прекрасна схема, по която самонаетите лица ще могат да подпомогнат дейността си. 

От мярката безлихвени кредити с гратисен период от 3 или 5 г. ще може да се възползва малкият и средният бизнес.

Това ще е възможно, след като държавата увеличи капитала на ББР със 700 милиона лева, отбеляза Менда Стоянова. Но в бюджета ще приемем още 700 млн. държавна гаранция за ББР, което би й дало възможност да привлече средства много повече от тази държавна гаранция, така че там ще има достатъчно средства за осигуряване двете програми на този етап, обясни депутатът от ГЕРБ.

Основната разделителна линия сякаш остава отношението към самоосигурените лица и подходът за безусловен базов доход на тях, коментира на свой ред министърът на финансите Владислав Горанов във връзка с искането отляво за масова финансова помощ.

Дебатът по отношение на самоосигуряващите се лица би могъл да продължи, но, без преценка на имущественото състояние на всеки един от тях, е прибързано и не докрай социално обусловено да се прилага механизъм за безусловен базов доход (всеки един да получава от държавата пожизнени фиксирани месечни плащания, които не зависят от неговото образование, кариера и материално състояние).

Ескалиране на искания на бизнеса

Председателят на бюджетната комисия потвърди, че мярката 60 към 40 ще обхване не само основната заплата, но и осигурителната тежест за сметка на работодателя, но упрекна бизнеса, че прекалява с исканията си към държавата, като някои предлагат "схемата да бъде 60 на 0", т.е. работникът да не получава 40-те %, от заплатата си, което е равно на това работникът да е отишъл на борсата.

Мярката коментира и министър Горанов, според когото в следващите дни схемата ще бъде оптимизирана, за да бъде по-приемлива за бизнеса. Според него предоставянето от държавата на част от дохода за запазена заетост би било безпредметно като мярка, ако не се предвиди макар и минимално участие от страна работодателя. Ако работодателите, с всички критики, които чухме в последните седмици, не са готови да участват с нищо, то къде говорим за солидарност, коментира Горанов.

Менда Стоянова изрази несъгласие и с искането на бизнеса малки фирми да бъдат освободени от такса битови отпадъци. Тя припомни, че бюджетната комисия е приела текст, който дава възможност на всички държавни органи и на всички общини да редуцират или да освободят от наеми или такси за ползване - такса за пазари, за тротоарно право, своите наематели за срока на извънредното положение - тъй като те не осъществяват дейност. Това е сериозна глътка въздух за малкия бизнес, който работи в държавни и общински територии и помещения, отбеляза председателят на бюджетната комисия.

Но таксата битови отпадъци е сериозно перо в общините и срещу него се извършват разходи за извършване на тази услуга. 90% от бизнеса плащат такса битови отпадъци на база на сключен договор с общината за количеството отпадък, който изхвърлят. Няма пречка, ако това количество отпадък е намалял за определен период от време, да се направят анекси към тези договори, отбеляза Стоянова. Но таксата има и втора част, която бизнесът плаща - за поддържане на чистотата на териториите, особено сега във връзка с допълнително миене, метене и дезинфекция на обществените места, коментира депутатът от ГЕРБ. "Не може постоянно и само да се иска. Всеки трябва да се опита да бъде солидарен в тази ситуация", изтъкна Менда Стоянова.

Менда Стоянова vs БСП

Председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова изчисли, че с предложенията на БСП дефицитът ще се увеличи от 3,5 на почти 5 млрд. лева.

Лидерът на БСП Корнелия Нинова заяви, че актуализацията на бюджета не предвижда помощ, начин, по който парите да стигнат до човека в най-голяма нужда. От левицата предложиха на самоосигуряващите се - дейци на науката, културата, архитекти, адвокати, счетоводители и други, които заради наложените мерки нямат работа и доходи, правителството да осигури една минимална заплата и осигуровките към нея. Това означава 725 лв. за човек - общо 912 млн. лв., изчисли Нинова. За осигуряване на тези средства тя предложи да се замразят разходите за модернизация на армията, което предизвика острата реакция на ВМРО. БСП поиска и 400 млн. лева за общините.

Менда Стоянова обясни, че за самонаетите лица и за тези в неплатен отпуск се предлага помощ и тя е възможността за по 1500 лева безлихвен заем.

В отговор на Румен Гечев от БСП, председателят на бюджетната комисия призова да не се спекулира с взимането на заем от Международния валутен фонд, защото е изтеглила своето предложение. Преди това Гечев предупреди, че, ако една страна отива към МВФ, това означава, че тя не е в добро състояние.

ИЗБРАНО