Брутният вътрешен продукт (БВП) през четвъртото тримесечие на 2019 г. възлиза на 32 682 млн. лева по текущи данни. Той нараства с 3,1 процента през четвъртото тримесечие на 2019 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година, съобщи председателят на Националния статистически институт (НСИ) Сергей Цветарски на пресконференция в института днес. На нея бяха представени предварителни данни за БВП през четвъртото тримесечие и годишни данни за 2019 година.

Преди месец от БСП разкритикува правителството, че крие данни за реалния растеж на икономиката. Според левицата той щял да бъде под 1%, докато от МФ прогнозираха ръст от 3.6 - 3.9%.

БВП за 2019 г., получен като сума от тримесечни данни, нараства в реално изражение с 3,4 процента спрямо 2018 г., посочи директорът на дирекция "Макроикономическа статистика" Елка Атанасова.

Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 1,6 процентни пункта до 23,5 на сто. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, намалява до 73,7 на сто при 75,3 процента през съответния период на предходната година, добави Атанасова.

За крайното потребление през четвъртото тримесечие на 2019 г. се изразходват 79,9 на сто от произведения БВП. Инвестициите формират 20,8 процента от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително, показват още данните на НСИ.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. БВП нараства с 0,8 процента спрямо третото тримесечие на 2019 година. Брутната добавена стойност в икономиката се увеличава с 0,7 на сто. По предварителни данни за четвъртото тримесечие на 2019 г. крайното потребление бележи ръст от 1,1 процента спрямо предходното тримесечие, а бруто образуването в основен капитал нараства с 1,3 процента. Износът на стоки и услуги намалява с 0,5 процента, а вносът на стоки и услуги - с 3,1 процента, сочи статистиката на НСИ.