Бързата трансформация към природния газ и загърбването на въглищата ще понижат емисиите на въглероден диоксид в България с 46 млн. тона в периода 2025-2050 г. и да спестят на страната 2,4 млрд. евро под формата на разходи за околната среда, става ясно от съвместен доклад на Baringa Partners и Shell, цитиран от Bloomberg, и Инвестор. 

Въпреки че разходите за оборудване и производство първоначално ще нараснат, България ще получи значителни ползи от постепенното понижение на използването на въглищата при генерирането на електричество, както и намалените количества емисии и свързаните с тях въздействия върху човешкото здраве и околната среда.

В сценария, представен от доклада, три въглищни централи с капацитет от 1400 мегавата ще бъдат заменени от 1200 гигавата газови мощности (инсталиране на газови турбини в ТЕЦ "Варна", ТЕЦ "Бобов дол" и ТЕЦ "Марица 3" Димитровград - бел.ред.). Според Baringa Partners и Shell това е разумно предположение, базирано на темпото на спиране на дейността на въглищните съоръжения, както и на предположения, свързани с разгръщането на други технологии, като например възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и ядрени мощности.

Ускореният преход ще позволи на България да спази изцяло директивите на Европейския съюз по отношение на ограничаване на глобалното затопляне и преминаване към чиста енергия.

Преходът към природен газ в България, която през 2017 г. беше втора в ЕС по процента на намаляване на емисиите на СО2, ще отбележи важен принос към постигането на генералните цели на ЕС за намаляване на въглеродните емисии. В съответствие с Парижкото споразумение, понастоящем ЕС си е поставил за цел намаляване на емисиите с 80 до 95% към 2050 г., което ще означава спад в равнищата на CO2 до стойности между 286 и 1,144 милиона тона.

Природният газ има потенциала да изиграе ключова роля в прехода, свивайки обема на въглеродните емисии и в крайна сметка да измести фокуса на енергийната система на страната към възобновяемата енергия, споделя Джаеш Пармар, партньор "Енергия и ресурси" в Baringa.

Според дружеството този ресурс има ясни предимства за декарбонизацията спрямо въглищата, ядрената енергия и дори ВЕИ. Производството на електроенергия чрез газ не изисква финансова подкрепа, както е при ядрената енергетика и чрез него може да се избегне силно фрагментираното предлагане и предизвикателствата, свързани с ВЕИ.