България е пета в ЕС по най-висока инфлация през месец юни 2022 г. на годишна база.  Хармонизираният индекс на потребителските цени за отчетния месец спрямо същия период на 2021 г. е 14,8%, съобщи във вторник Европейската статистическа служба Евростат, ползвайки данните на Националния статистически институт (НСИ), съобщени на 15 юли.  

Във вторник, 19 юли, Евростат представи обобщение на данните за инфлацията от отделните страни.  Както се вижда от графиката с най-висока инфлация са трите балтийски републики и Чехия. Следват България и Полша с близки показатели. 

НСИ измерва Индекс на потребителските цени, който е официален измерител на инфлацията в България - и той за юни на годишна основа е 16.9%. Но НСИ смята и Хармонизиран индекс на потребителските цени - който е сравнима мярка на инфлацията на държавите от ЕС. Той е един от критериите за ценовата стабилност и за присъединяването на България към еврозоната.

Месечната инфлация през юни спрямо май е 0,9 на сто. Това показва сравнително намаление, тъй като през месеците март и април инфлацията е съответно 2,2 на сто и 2,5 на сто., отбеляза пред БТА новият председател на НСИ доц. д-р Атанас Атанасов.

Като цяло, годишният процент на инфлация в еврозоната през юни 2022 г. е 8,6% спрямо 8,1% през май. Година по-рано процентът беше 1,9% съобщи във вторник Европейската статистическа служба Евростат.

Годишна инфлация, юни 2022 г. в процент, по страни в ЕС

Графика: Евростат

Годишната инфлация в Европейския съюз е 9,6% през юни 2022 г. спрямо 8,8% през май. Година по-рано процентът беше 2,2%, отбелязва Евростат.

Най-ниски годишни нива са регистрирани в Малта (6,1%), Франция (6,5%) и Финландия (8,1%). Най-високи годишни нива са регистрирани в Естония (22,0%), Литва (20,5%) и Латвия (19,2%).

В сравнение с май годишната инфлация се понижи в две държави членки и се повиши в двадесет и пет.

Нива на инфлация в процент, по страни, изчислени на база ХИПЦ

Таблица: Евростат

През юни най-висок принос в годишната инфлация в еврозоната има енергията (+4,19 процентни пункта), следвана от храните, алкохолните напитки и тютюна (+1,88 п.п.), услугите (+1,42 п.п.) и неенергийните промишлени стоки (+1,15 п.п.).

Нива на годишна инфлация, в процент

Графика: Евростат

Евростат пояснява, че годишната инфлация - това е промяната в равнището на цените на потребителските стоки и услуги между текущия месец и същия месец на предходната година. Месечната инфлация е промяната на равнището на цените между текущия месец и предходния.