Новата реалност, обусловена от ниските и отрицателни лихвени проценти и свръхликвидност, банките адаптират своите бизнес модели. 

Добрата новина е, че както банките се приспособяват към новата реалност, така и техните клиенти започват да я осъзнават и да приемат факта, че банковите депозити имат своите алтернативи при съхранението на парични средства. Клиентите също разбират, че съхраняването на пари на депозит не е рентабилно за тях и се преориентират към алтернативни индивидуални решения, с помощта на банковите консултанти.

Това, което се наблюдава, е, че клиентите започват да се преориентират към нови инструменти за съхранение и инвестиране, като взаимни фондове, доверително управление и други решения, при консултиране с банкови специалисти. Инвестициите в този тип продукти нарастват с големи темпове, като се наблюдава сериозен ръст, не само спрямо миналата година, но и в годините преди пандемията.

За това ви попитахме: Какво "убежище" за спестяванията си избирате?

Ето какво показват отговорите:

 • 12.15% - Инвестирам парите си в акции/ облигации/ индекси/ борсово търгувани фондове (ETF);
 • 2.1% - Избрал съм Peer to peer инвестиции;
 • 3.27% - Инвестирам във взаимни фондове в суровини, като злато и петрол;

 • 15.19% - Предпочитам да получавам наем и влагам спестяванията си в недвижими имоти;

 •  3.97% - Сключил съм застраховка "Живот" с инвестиционен / спестовен елемент;

 •  0.7% - В банка ми предложиха алтернатива на традиционния влог - структуриран депозит и избрах него;

 •  11.45% - Имам традиционен банков депозит;

 •  0.7% - Имам спестовен план;

 •  8.41% - Избирам да държа част от парите си в криптовалути;

 •  0.93% - Смятам, че няма по-сигурна инвестиция от тази в изкуство;

 •  3.27% - Държа парите си скрити, в дома ми;

 •  0.93% - Наел съм сейф и държа парите си в него;

 •  16.82% - Нямам пари за инвестиции;

 •  7.71% - Бих инвестирал, но смятам, че има голям шанс да ме измамят;

 •  12.38% - Друго.