Рекламата и продуктовото позициониране се оказват безсилни пред закостенелите разбирания на българина за родните продукти. Това сочи социологическо проучване за нагласите на българското общество към процесите в икономиката и стопанските субекти.

Въпреки напредничавото медийно отразяване, нашенците нямат представа какви други родни продукти предлагаме на пазарите в страната и чужбина. По време на форум председателят на Специализираната комисия по икономическо развитие към Германо-българската търговско-индустриална камара Лидия Шулева обобщи кратко и ясно възприятията на българина:  той се намира още в 19-и век по информираност за успешните продукти у нас. Свързва ги предимно с Алековия бай Ганьо, известен с мускалите си с розово масло, и с киселото мляко. 

Проучването, което провокира сравнението на Шулева с колоритния персонаж, е с национална представителност. Според него 53% от респондентите декларират, че не познават успешни български продукти или наименования на световния пазар. Само 20 на сто казват, че са им известни такива. А хората, които са декларирали, че познават българските продукти, в отговор на този въпрос, са заявили, че познават киселото мляко, казанлъшката маслодайна роза, българското розово масло, млечни продукти и саламурено сирене.

По думите на Димитър Ганев, съосновател на социологическа агенция "Тренд", тези резултати показват, че мнението се запазва в последните шест, седем, осем, девет десетилетия.

"Нищо от технологичния сектор, от машиностроене, електроника, автомобилна индустрия не се знае", коментира още Ганев.

Въпреки обиколките на българския министър-председател от последните няколко месеца и години на откриване на различни производствени мощности, на въпрос - кога последно сте чули за откриването на нова производствена мощност в България, 60 процента от анкетираните са заявили, че не знаят и не могат да преценят, 19 на сто казват - през последните няколко години, 9 на сто - тази година и 2 процента - този месец, коментира Ганев.

31 на сто от респондентите смятат, че българската икономика се развива в позитивна насока, а 49 на сто са на обратното мнение. 63 на сто биха искали да научават повече за българските предприемачи и само 17 на сто са на противоположното мнение, 18 на сто одобряват в медиите да не се споменават имената на успешни компании, а 59 на сто не одобряват. 39 на сто от анкетираните смятат, че в България може да се прави успешен бизнес, а 34 - не споделят това мнение, като 27 на сто са заявили, че не знаят и не могат да преценя.

Според 32 процента от респондентите има добри възможности за професионална реализация в производствените предприятия в България, а според 42 на сто няма такива, а 26 на сто не знаят.

48 на сто от анкетираните свързват повишаването на заплатите с успешното икономическо развитие на България, за 39 на сто това е свързано с откриването на нови работни места, 33 на сто - с изграждането на нови предприятия.

За 52 на сто българската продукция за износ е качествена, 36 на сто не знаят и не могат да преценят.

Проучването е направено сред 1010 пълнолетни граждани между 2 и 10 юли тази година.