"Автомагистрали" ЕАД е сключвало договори с трети лица за изпълнение на договорите, които са му възлагани по облекчен ред. Това оповести Сметната палата след извършен одит за съответствие на изпълнението на обществените поръчки, възложени на "Автомагистрали" ЕАД, в периода от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2020 г.

Одитът бе възложен на Сметната палата с решение на 44-то Народно събрание от 16 декември 2020 г.

Председателят на Палатата Цветан Цветков каза в ефира на БНТ, че за периода на одита "Автомагистрали" са работили по 14 договори за изпълнение на строително-ремонтни дейности, свързани с укрепване на свлачища, изграждане и доизграждане, и модернизиране на участъци от републиканската пътна мрежа.

"4 от тези 14 договори са възложени от АПИ директно, по облекчен ред на "Автомагистрали". Тъй като е преценило, че "Автомагистрали" разполага със собствени ресурси, персонал и строителна техника, с които да извърши сама строително-ремонтните дейности по тези договори", обясни той.

Това по думите му не е нарушение, но на практика се е получило заобикаляне на закона, тъй като към датата на сключване на договори и впоследствие при изпълнение на тези договори, "Автомагистрали" не е разполагало с необходимия персонал и с необходимата техника. И даде пример с един от договорите, който касае магистрала "Хемус" - за да го изпълни, дружеството е трябвало да разполага с 2400 души персонал и строителна техника от 600 единици, 15 производствени бази и два полигона за греди.

"Те не са разполагали с тези ресурси и това е наложило "Автомагистрали" да сключват допълнителни договори с трети страни, които да изпълнят тези ремонтни дейности. Прави впечатление, че тези договори са сключвани в края на годината и само в рамките на 2-3 дни след това са превеждани значителни по размер авансови средства", коментира Цветков.

Не става въпрос за документна измама. Той уточни, че "Автомагистрали" има право да сключва договори с трети страни, но за наем на техника. Това, което е установил одитът, е, че те са сключвали договори не само за наем на техника, но тези договори са били придружени с персонала, който обслужва тази техника. Така се получава договор за извършване на строително-ремонтни дейности.

"Избягва се провеждане на открити процедури по закона за обществени поръчки. Спестява се време. Не говорим за корупционна практика, а за правила в бюджетирането. Средствата са предоставени на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в края на годината, те са ги предоставили съответно на АПИ и ако АПИ е трябвало да проведе открити процедури, е щяло да отнеме няколко месеца", коментира председателят на Сметната палата.