От общо 9 милиона данъкоплатци 800 хиляди гръцки граждани плащат 65 процента от общия обем на данъци, твърди журналистът на в. "Катимерини" Танос Цирос, цитиран от БТА. Работещите на заплата и пенсионерите декларират 72 процента от общия доход и плащат 65 процента от данъците, пише той.

Според неговите изчисления, базирани на официалните статистически данни, 9 от десет гърци плащат една трета от данъците, а един на десет - две трети.

В страната повечето данъчни приходи идват от косвени данъци, "защото държавата събира повече данъци от една касова бележка от супермаркет на стойност 150 евро, отколкото от 3,2 милиона домакинства годишно", заявява Цирос.

Той пояснява, че деветте милиона гръцки данъкоплатци попълват 6,5 млн. данъчни декларации всяка година, в които декларират доходи от около 85 млрд. евро, като данъчна тежест върху тях е приблизително 8,2 млрд. евро. Въпреки това тази тежест не е разпределена пропорционално, посочва икономистът, уточнявайки, че 800 000 е броят на всички данъкоплатци с индивидуален доход от над 20 000 евро годишно, което са облагаеми доходи, а не нетни.

Данъчните декларации подчертават необходимостта от изпълнение на целта за разширяване на данъчната основа, поставена пред Гърция както от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, така и от Европейската комисия, пояснява Цирос. Ограничаването на декларираните доходи до 80-85 млрд. евро, когато брутният вътрешен продукт на страната достига 205 млрд. евро, а годишните разходи, регистрирани в проучванията на семейните бюджети, надхвърлят 130 млрд. евро, "противоречи на логиката и подчертава мащабите на укриването на данъци", коментира той.

"Очевидно е, че фактът, че 67,7 процента от данъкоплатците показват индивидуален доход под 10 000 евро, в резултат на което плащат само 5 процента от всички данъци, се дължи не само на укриване на данъци, но и на други фактори: високата безработица, бедността, която в Гърция надхвърля 25 процента, широкоразпространената практика да се работи на непълно работно време", допълва Танос Цирос.