Министърът на финансите Владислав Горанов представи на пресконференция в Министерския съвет финансовите инструменти с публичен ресурс за справяне с икономическите последствия от COVID-19. Правителството е готово да мобилизира 4.5 млрд. лева през различни пакети от мерки в подкрепа на бизнеса.

Финансовият министър започна с вече известната програма през Българската банка за развитие - безлихвени кредити за хората, лишени от възможност да полагат труд заради пандемията. Сред изискванията са посочени наличие на поне 5 работни дни през март, "ако това е месецът, в който служителят е пуснат в неплатен отпуск". Общо 12 търговски банки са заявили интерес към инструмента, като Владислав Горанов очаква да се включат и други. Кредитите ще бъдат до 4500 лева с гратисен период до 24 месеца и срок за издължаване до 5 г. с право на предсрочно погасяване без да възникнат щети. Размерът на вноските ще се договаря между потребителя и съответната търговската банка. Срокът за кандидатстване е до края на 2020 година. Кредитополучатели могат да стават и самоосигуряващи се лица.

Друг от инструментите е съставен от кредити за ликвидност на малки и средни предприятия. Става дума за необезпечени оборотни кредити до 300 хиляди лева. Очакваният портфейл кредити по линия на този инструмент може да достигне 2 млрд. лева. Критериите са спад на оборота за първото тримесечие спрямо същия период през 2019 година, наличие на вземания от клиенти, които не са получили суми, платени към доставчици след 1 март, прекратени доставки, болест, самоизолация на служители, общо брой наети лица.

Ще бъде използван и ресурс от Европейския инвестиционен фонд. Чрез 3 търговски банки ще могат да се отпускат кредити до 3.6 млн. лв. за рефинансиране на задължения, възникнали отпреди не повече от 60 дни.

През Фонда на фондовете ще могат да се отпускат микрокредити до 50 000 лв. с 10-годишен срок за погасяване. При тези заеми, предназначени основно за подпомагане на малки предприятия, е възможна лихвена субсидия, която да го превърне в безлихвено кредитиране и гратисен период от 24 месеца, каза Горанов. Инструментът вече е достъпен чрез една търговска банка и два посредника. Лихвените нива ще бъдат значително под пазарните, като Владислав Горанов обяви, че екипът му вече работи със социалното министерство за превръщане на инструмента в безлихвено кредитиране.

Предвиден е и инструмент за капиталови инвестиции (обща стойност 150 млн. лева) отново чрез Фонда на фондовете. Те са предвидени за компании, които могат да помогнат за възстановяване на икономиката след кризата. По думите на Владислав Горанов става дума за около 400 фирми, основно "стартиращи и иновативни в сферата на дигитализацията". Инвестицията е средно около 800 хил. лв. Тя не е нов инструмент, но сега в периода на кризата е изключително атрактивна от гледна точка на обстоятелството, че с фондовете за градско развитие могат да се финансират дейности, които обичайно не получават целенасочено помощ, "включително секторите туризъм и транспорт които са пряко засегнати от ситуацията покрай коронавируса".