Социалният министър Деница Сачева заяви по време на годишната среща на бизнеса с правителството, че по данни на Агенцията по заетостта от почти 400 000 предприятия и компании в страната 20 процента ще търсят хора през следващата година. Следващите 12 месеца на работодателите ще са нужни около 90 000 души, които са с висше образование - приоритетно в инженерните специалности, в IT-сектора, в сектор "Образование", медицински сестри. Тя съобщи още, че 64 000 души ще се търсят в професиите, които са свързани с по-ниска степен на квалификация. Държавата също търси хора, каза Сачева.

Тя напомни, че 170 000 души в страната нито учат, нито работят и те са на възраст между 15 и 29 години и съобщи, че до два месеца ще бъде подготвена статистика за това къде се намират тези хора - дали са в определени региони, на каква възраст, с какво образование са. Целта е да бъдат предложени за тях конкретни мерки. Една от тях е бърза система за валидиране на умения, като се обсъжда това да става със сертификат, който да не дава възможност за продължаване на степен на образование, но да може да дава сигурност на работодателя за притежаваните от човека умения в даден сектор, а и да "извади тези хора на светло". Втората възможност е насочена към хората с увреждания, като голяма част от тях биха искали да работят и затова посредничеството на Бюрата по труда между работодателите и хората с увреждания би могло да е по-активно, каза Сачева. Третата категория хора с неизползван потенциал са по-младите пенсионери.

Сачева се спря и на темата за програмите за привличане на специалистите с висока квалификация и "синята карта".