До десет пъти се увеличава глобата за неизряден язовир при повторно нарушение. При констатиране на първо несъответствие Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) съставя наказателните постановления на стойност от около 1 000 лв., но в случаите, когато собствениците не са предприели действия за отстраняването на неизправност, при повторна проверка, цифрата нараства до 10 хил. лв. Това е съобщил председателят на държавната агенция Петър Горновски по време на работна среща, организирана от областния управител на Търговище Митко Стайков, с представители на общини и общински съвети от областта, съобщиха от Агенцията.

В нея са участвали и заместник-председателят на ДАМТН ген. Кирил Войнов и главният секретар на агенцията Николай Николов.

Акцент в дискусията е била възможността общините да прехвърлят водоемите, които не могат да стопанисват, на новосъздаденото предприятие, което ще поеме грижата за тях. То ще извършва комплексно управление на язовири - публична и частна държавна собственост. Срокът за това решение е 8 октомври т.г., като кметовете следва да подадат заявление до министъра на икономиката за общинските язовири, които желаят да прехвърлят на държавата. Заявлението се придружава от решение на съответния общински съвет.

По думите на Петър Горновски се очаква значителен брой водоеми на територията на цялата страна да преминат под управлението на новата структура. Прехвърлянето на язовирите от общините, които нямат възможност да се грижат за тях, ще облекчи в голяма степен местните власти. Изборът дали да ги задържат е изяло на кметовете, но те трябва да знаят, че ако останат тяхна собственост, те ще се грижат за тяхната изправност, а контролът ще е изключително стриктен, допълни още той. По време на работната среща е била коментирана и предстоящата категоризация на язовирите по степен на потенциална опасност, която ще се извършва от комисиите към областните управители.